Dette tjener en mellomleder i Nord-Trøndelag

Mens en mellomleder i Nord-Trøndelag i snitt tjener 637.800 kroner før skatt, kan kolleger i Sør-Trøndelag glede seg over en snittlønn på 667.500 kroner.

– Lønnshoppet til norske mellomledere må sees i sammenheng med året før, da det var negativ lønnsvekst, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.   Foto: Lederne

Nyheter

Norsk Ledelsesbarometer 2016 viser at lederlønningene er større i Sør-Trøndelag enn i Nord-Trøndelag, men de største lommebøkene finnes i Rogaland.

Nord-Trøndelag ligger på niendeplass i Norge når det gjelder lederlønninger, viser tallene fra det nye barometeret. Fylkets ledere tjener i snitt 637.800 kroner i året.

– Det handler i stor grad om hvilken bransje du arbeider i. Lønningsposen er størst i fylker med mange arbeidsplasser i olje-, gass- og rederinæringen. Tar vi vekk olje, gass og rederi fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn, forklarer AFI-forsker Eivind Falkum i en pressemelding om Norsk Ledelsesbarometer 2016.

Mellomledersnittet: 689.200 kr

I snitt tjener en norsk mellomleder 689.200 kroner, dette er en lønnsvekst på 10,4 prosent fra året før.

– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom 2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre næringer. Dermed er det ikke så overraskende at lønningene nå har steget en del, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, i pressemeldingen.

Han påpeker at en mellomlederlønn i snitt ligger 30 prosent over den norske gjennomsnittslønnen.

– Dette reflekterer tillegg for ubekvem arbeidstid, bosted langt fra hjemmet og lignende. Grunnlønnen uten tilleggene er forholdsvis lav, understreker Brekke.

Lav lønn i vekstbedrifter

Mens en gjennomsnittlig lederlønn i olje-, gass- og rederisektor ligger på 914.900 kroner, må barnehageledere nøye seg med 573.300 kroner i årslønn før skatt. En leder i en vekst- eller attføringsbedrift får til sammenligning 470.400 kroner, og jobber i bransjen med de laveste lederlønningene.

Også arbeidsplassens størrelse påvirker lønnsnivået. Mellomledere i virksomheter med over 2000 ansatte tjener i snitt 813.670 kroner. Lavest lønn får de som jobber på steder med mellom 10 og 19 ansatte, de har en snittlønn på 577.980 kroner.

Norsk Ledelsesbarometer 2016 er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3100 mellomledere deltok i undersøkelsen.

Så mye tjener ledere per fylke:

1. Rogaland – 817 300

2. Oslo – 740 500

3. Hordaland 729 300

4. Vest-Agder – 705 200

5. Møre og Romsdal – 693 900

6. Sogn og Fjordane – 690 500

7. Akershus – 671 500

8. Sør-Trøndelag – 667 500

9. Nord-Trøndelag – 637 800

10. Vestfold – 632 100

11. Telemark – 603 600

12. Finnmark – 601 500

13. Troms – 601 400

14. Buskerud – 590 700

15. Nordland – 585 500

16. Aust-Agder – 584 600

17. Østfold – 581 300

18. Hedmark – 546 400

19. Oppland – 505 800

Relaterte saker:

– Høye lederlønninger virker ikke

Tanken om at det er en sammenheng mellom gode lederegenskaper og høye lønninger får lite gjennomslag hos psykologiprofessor Geir Kirkebøen ved Universitetet i Oslo.

Lave lederlønninger i Nord-Trøndelag

Ligger åtte prosent under landsgjennomsnittet og har bare fire fylker bak seg.