350 søkte om erstatning etter kriseår

Kornbønder over hele Nord-Trøndelag fikk store problemer i fjor etter kulde og nedbør som ødela avlingene. Nå har flere søkt om erstatning, men ikke alle får.

Kornbønder i Nord-Trøndelag og Midt-Norge opplevde et dårlig kornår i 2015. Her ved kornbonde Arnfinn Dotterud i Forr kornlag, som fortvilte over situasjonen i fjor.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er nesten ferdig med å behandle alle søknadene om avlingsskadeerstatning fra 2015. I alt kom det inn 350 søknader, opplyser Fylkesmannen.

«Som følge av fjorårets vekstsesong med mye regn og kaldt vær har Fylkesmannen fått inn rundt 350 søknader om erstatning på grunn av klimabetinget avlingsskade. Fylkesmannen er nå helt i sluttfasen av søknadsbehandlingen og har hittil utbetalt 8,7 millioner kroner», skriver de.

Avlingssvikt

87 av de 350 søknadene er avvist på grunn av for liten svikt. Svikten må være over 70 prosent og i tillegg betales det ikke ut erstatning under 5.000 kroner.

«De aller fleste erstatningssakene for 2015 gjelder avlingssvikt i korn. Det våte og kalde klimaet førte til forsinket våronn for mange, og en god del areal ble ikke sådd før langt ut i juni måned. Vekstforholdene var heller ikke optimal i store deler av fylket, men enkelte deler av fylket var mer utsatt enn andre», opplyser Fylkesmannen.

Ingen rekord

Det er spesielt gårdbrukere i Steinkjer kommune som står bak søknadene, viser oversikten. Tilnærmet halvparten av søknadene kom fra steinkjerprodusenter.

Til tross for at 2015 ble et svært dårlig kornår, er det ikke i nærheten av så dårlig som i 2007. Da fikk Fylkesmannen inn 700 søknader, noe som er en dobling sett i forhold til 2015.

Relaterte saker:

Fortviler over møllinvasjon i kålåkrene

Sultne kålmøll forsyner seg så grovt av kålavlingene rundt om i landet at det kan bli fårikålkrise til høsten.

– Små ulykker kan få store følger

Færre gårdsbruk skaper større avstand mellom gårdene og færre bønder i miljøet. – Dette kan få store følger ved ulykker.