Gårdsdrift tvangsavviklet – anket til Høyesterett

Et gårdsbruk i Namdalen i Nord-Trøndelag er tvangsavviklet etter en langvarig konflikt med Mattilsynet. Gårdbrukeren har anket saken til Høyesterett.

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen hos Mattilsynet.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

Tvangsavviklingen medførte at rundt 50 melkekyr og kalver ble sendt til slakteriet, melder NRK.

Gårdbrukeren måtte avvikle dyreholdet første gang i 2009, men året etter fikk han det gjenopptatt. I 2015 kom det et nytt pålegg om avvikling, men gårdbrukeren tok da saken til både tingretten og lagmannsretten. Han tapte i begge instanser.

– Saken er grundig behandlet i både tingrett og lagmannsrett, og det er ingen enkeltepisoder som ligger til grunn. Det føyer seg inn i et mønster hvor vi ser at dyreholdet over lang tid har hatt problemer med å foreta utbedringene som kreves, og derfor gikk det som dette, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen hos Mattilsynet.

NRK har vært i kontakt med gårdbrukeren, som er uenig i avgjørelsen og har tatt saken til Høyesterett.


Flere melder fra om dyr som lider

Mattilsynet har de siste fire månedene mottatt 3.495 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Det er en økning fra samme tid i fjor, men få av inspeksjonene viste lovbrudd.

 
Relaterte saker:

Meld fra om du ser syke hjortedyr

Mattilsynet oppfordrer alle til å melde fra om de ser syke eller døde hjortedyr. Jakten på skrantesyke er i gang for fullt.

13 besetninger ble rammet av smitte

Eierne av to av 13 smittede besetninger valgte å bygge nytt grisefjøs – de andre sanerte og vasket ned.

Jakter uønsket elg-sykdom

Veterinærer og forskere ved NINA tar nå prøver av flere hundre hoder fra trøndersk hjort og elg. De jakter den uønskede skrantesyken.