Nye Veier vil fortsatt bygge øst for Trondheim først

De nye beregningene Nye Veier har gjort endrer ikke prioriteringen av de trønderske E6-prosjektene.

Nye Veier AS prioriterer fem veger for snarlig utbedring.  

Nyheter

E6 i Trøndelag mellom Ranheim – Åsen blir en av de prioriterte vegen for utredning og snarlig utbygging.  Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi arbeider derfor helhetlig med prosjektene fra første stund, og bygger lengre sammenhengende strekninger. Dette gir raskere og mer kostnadseffektiv utbygging. Vi baserer vår prioritering på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, inkludert netto ringvirkninger, trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Vegene skal utbedres innen tjue år. Nye Veier har delt utbyggingsporteføljen i fire utbyggingsområder: E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet. Disse skal planlegges og bygges ut på maksimalt 20 år, skriver de:

«E6 Ranheim - Åsen

I utbyggingsprosjektet E6 Ranheim - Åsen skal det totalt bygges 55 kilometer firefelts motorvei. Utbyggingsprosjektet er todelt: E6 Ranheim – Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanene er vedtatt, og E6 Kvithammar – Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt. Det pågår arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.»