Hauksdóttir har gjenvunnet prostens tillit

Prost Gustav Danielsen sendte lørdag ut en skriftlig redegjørelse.
Nyheter

– Vi forkynner tilgivelse. Da må vi også praktisere det, sier prost Gustav Danielsen.

Han er Hauksdóttirs nærmeste overordnede, og kommenterer nå for første gang sokneprestens engasjement på Facebook.

Har huset misbrukte kvinner

Danielsen skriver blant annet:

– Arndis har hatt mange misbrukte kvinner boende hos seg for å støtte dem. Blant disse har det vært flere muslimske kvinner, og dette har gitt Arndis en kunnskap om hvor ille det kan være i voldelige ekteskap.


Disse innleggene likte og kommenterte presten på Facebook

Biskop Tor Singsaas reagerer sterkt på prestens islamhets i sosiale medier.

 

Det har blåst friskt rundt Steinkjer-presten etter aktiviteten hennes som medlem av Facebook-gruppene «Stopp islamisering av Norge» og «Nei til islam på alle plan» - som Trønder-Avisa skrev lørdag. 

Etter å ha hatt samtaler med Hauksdóttir har prosten nå hans fulle tillit som sokneprest.

Prostens redegjørelse

Prost Gustav Danielsen sendte lørdag ut følgende skriftlige redegjørelse:


TA hadde i lørdagsutgaven 17.12.16 en større artikkel om sokneprest Arndis Hauksdottir og hennes aktivitet på facebook. Som hennes prost ønsket jeg ikke å uttale meg til avisa før jeg hadde snakket med henne selv.

Sokneprest Hauksdottir har gitt meg tillatelse til på vegne av seg, å gjøre offentlig kjent hennes reaksjon etter reportasjen i TA;
- Hun beklager de utsagnene på facebook som kan oppfattes rasistisk
- Hun har meldt seg ut av de muslimsk-kritiske gruppene på facebook
- Hun vil avstå fra videre politisk aktivitet på facebook.
Dette fordi hun nå anser denne virksomheten som ikke forenlig med sin prestetjeneste i Den norske kirke.

For meg er det viktig å føye til at hun har et sterkt engasjement for misbrukte kvinner og barn. Hun ble selv misbrukt som barn, og har hatt mange misbrukte kvinner boende hos seg for å støtte dem. Blant disse har det vært flere muslimske kvinner, og dette har gitt Arndis en kunnskap om hvor ille det kan være i voldelige ekteskap, en kunnskap som de fleste av oss er spart for.

Ut fra min samtale med Arndis og hennes beklagelse, vil jeg si tydelig at hun fortsatt har min fulle tillit som prest. Jeg håper også at de som gjennom TA`s reportasje kan ha blitt skeptiske til henne, tar hennes beklagelse på alvor, og lar henne gjenoppbygge tilliten gjennom den gode tjenesten hun gjør som prest i Henning og Ogndal.


Presten beklager og melder seg ut av facebook-gruppene

Innrømmer at det ikke var riktig av henne å delta.

Slår ring om soknepresten

Lederen av menighetsrådet i Ogndal, Hallgeir Brandtzæg, reagerer på medieomtalen av sogneprest Arndís Ósk Hauksdóttir. – Dette ligner ikke den presten jeg kjenner, sier Brandtzæg.