Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin aller siste nyttårskonferanse

Onsdag 4. og torsdag 5. januar. Se den her.
Nyheter

Her ser du programmet:


Onsdag 4. januar

Møterom: Stiklestad – Statens hus

Kl.10.30 Oppmøte og registrering / Kaffe og rundstykke

Kl.11.00 Velkommen v/Fylkesmann Inge Ryan

Kl.11.10 Regjeringens utdanningspolitikk v/Stortingsrepresentant Elin Agdestein

Kl.11.40 Hvordan legge til rette for læring i dagens skole. Hva er viktigst? v/leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Trond Giske

Kl.12.20 Spørsmål og kommentarer fra salen

Kl.12.30 Lunsj Kl.13.15 Er dagens skole et godt sted for læring, og hva er viktigst for at barn og unge skal lære? v/Forsker Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet

Kl.14.00 Hvordan tenker vi i kommunene? -Rektor Liv Welde Vikan, Steinkjer skole -Rektor Torje Munkeby, Åsen barne- og ungdomsskole

Kl.14.30 Spørsmål og kommentarer fra salen

Kl.14.45 Pause

Kl.15.00 Utvidet skolehelsetjeneste i de videregående skolene i fylket v/psykolog Jo Magne Ingul ved BUP Levanger.

Kl.15.30 «Alle frön kan gro» Integreringsarbeidet i Åre kommune v/Helen Jonsson og Sara Berg, Integrasjonstjenesten Åre kommune

Kl.16.15 Spørsmål og kommentarer fra salen

Kl.16.25 Avslutning

Kl.19.00 Aperitiff (velkomst i vestibylen 1.etasjeTorsdag 5. januar

Trøndelag inn i framtiden

Kl. 09.00 Hvordan jobber vi for at den nye sammenslåtte fylkeskommunen skal bli en god regional utvikler for hele Trøndelag? v/Påtroppende fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Kl. 09.30 Trondheims rolle i Trøndelag i dag. Endrer den seg etter sammenslåing av fylkene? v/Rådmann Morten Wolden

Kl.10.00 Pause – kaffe

Kl.10.15 Sammenslåing av embetene i Nord- og Sør-Trøndelag v/Fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag

Kl.10.45 To ordførere om sine forventninger til Trøndelag inn i framtiden - Amund Hellesø, Vikna kommune - Trine Haug, Frosta kommune

Kl.11.15 Spørsmål og kommentarer

Kl.11.30 Avslutningsforedrag v/Ellinor Marita Jåma, leder av Norske Reindriftsamers