Forsvarsveteraner hedret med Gunnar Sønstebys pris

Veteraner fra Forsvaret fikk fredag Gunnar Sønstebys pris for 2017 som takk for innsats, mot og oppofrelse.

Gunnar Sønstebys minnepris og diplomer ble det ut i Fanehallen. Anne-Karin Sønsteby gratulerer Odd Einar Nygård med diplom. 

Nyheter

Odd Einar Nygård fra Bessaler var blant veteranene som fredag mottok diplom og statuett i Fanehallen på Akershus festning, der Erling Lorentzen delte ut prisen til ti representanter for de over 100.000 som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner.

– Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram når det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på, heter det i prisbegrunnelsen.

Odd Einar Nygård er en av Telemark bataljon sine mest erfarne. Han har vært yrkesmilitær i hele sitt voksne liv og har vært tilknyttet bataljonen siden den ble etablert på Rena i 2002. Av erfaring har han seks oppdrag i Afghanistan med en varighet på alt fra fire til seks måneder hver gang, i tillegg til at han har tjenestegjort i både Bosnia og Kosovo.

Personlig risiko

– Det har vært, og vil fortsatt være, diskusjoner rundt de forskjellige utenlandsoppdragene. Men det er udiskutabelt at tusenvis av norske kvinner og menn har reist ut og bidratt med sin innsats, ofte under stor personlig risiko. Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og den innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist, heter det videre.

Prisen består av en statuett som skal plasseres på Forsvarets veteransenter Bæreia, men prisen deles ut til hver enkelt veteran, understreker minnefondet. De viser også til at mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter innsatsen for Forsvaret.

Bedre hverdag

Prispengene vil derfor gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder.

Gunnar Sønsteby var Norges høyest dekorerte borger etter at han ble tildelt krigskorset med tre sverd for innsatsen under andre verdenskrig. Sønsteby døde i 2012.

Gunnar Sønstebys pris ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I fjor gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig.