Nord- og Sør-Trøndelag Senterparti slår seg sammen

Senterpartiets to fylkeslag er ferd med å slå seg sammen til Trøndelag Senterparti.

Klimagasser: Tomas I. Hallem skal lede Sp i Nord- og Sør-Trøndelag når to fylkeslag skal bli til ett.   Foto: Erlend Malmo

Nyheter

11. februar samles fylkesårsmøtene i Nord- og Sør Trøndelag Senterparti til felles møte for å vedta sammenslåing av fylkeslagene fra 1. januar i 2018.

Det legges opp til at Trøndelag Senterparti har sitt første årsmøte i februar 2018. Fram til dette fylkesårsmøtet fungerer fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag som interimsstyre for Trøndelag Senterparti, opplyser Sp i Nord-Trøndelag i en pressemelding torsdag kveld.

Ønsker Hallem som leder

Leder og nestleder av interimsstyret å skal velges av de to fylkesårsmøtene i fellesskap lørdag 11. februar.

Valgkomiteens innstilling til vervet som leder er Tomas Iver Hallem. Jorid Oliv Jagtøyen er innstilt som nestleder

Interim betyr midlertidig og brukes blant annet for å betegne statsrettslige og folkerettslige nydannelser som ennå ikke er blitt permanente fordi de forutsetninger som er satt i konstitusjonen ennå ikke er brakt i orden.

Spredt lag

Videre skal det velges valgkomite for fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti 2018. Valgkomiteen innstiller på Ola Borten Moe som leder i valgkomiteen for 2018.

Som medlemmer i valgkomiteen foreslås:

• Hege Nordheim-Viken, Høylandet

• Jon Husdal, Åfjord

• Anne Berit Lein, Steinkjer

• Oddbjørn Bang, Orkdal

• Steinar Lyngstad, Namdalseid

• Bjørg Marit Sæteren, Oppdal

• Johan Petter Skogseth, Frosta

Det er valgkomiteene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i fellesskap som har kommet med denne innstillinga.

Relaterte saker:

Ekspertgruppe mener Namsos skal ha akuttsykehus

En rapport som er bestilt fra Helse Nord-Trøndelag konkluderer med at Namsos skal beholde akuttberedskapen.

Ny enighet på Stortinget om ulveforvaltningen

Høyre, Frp, Ap og KrF er enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.

Sp vurderer mistillit mot miljøminister Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har brutt opplysningsplikten i ulvesaken, mener Senterpartiet. Partiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot ham.

Kommunstyrerepresentant og sykepleier i hjemmetjenesten i Verdal:

– Jeg skjemmes over hvordan eldreomsorgen er

Kommunestyrerepresentant og sykepleier i hjemmetjenesten i Verdal:

Slik besvarte ordføreren spørsmålene om eldreomsorg

Ordfører Bjørn Iversen (Ap) svarte på Brita Kleven Thorsviks (V) interpellasjon under mandagens kommunestyremøte i Verdal.

Sp: Asylmottak i distriktene bør beholdes

Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned 20 asylmottak, der de fleste ligger i distriktskommuner. Blant annet i Grong.