Nord- og Sør-Trøndelag Senterparti slår seg sammen

Senterpartiets to fylkeslag er ferd med å slå seg sammen til Trøndelag Senterparti.

Klimagasser: Tomas I. Hallem skal lede Sp i Nord- og Sør-Trøndelag når to fylkeslag skal bli til ett.   Foto: Erlend Malmo

Nyheter

11. februar samles fylkesårsmøtene i Nord- og Sør Trøndelag Senterparti til felles møte for å vedta sammenslåing av fylkeslagene fra 1. januar i 2018.

Det legges opp til at Trøndelag Senterparti har sitt første årsmøte i februar 2018. Fram til dette fylkesårsmøtet fungerer fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag som interimsstyre for Trøndelag Senterparti, opplyser Sp i Nord-Trøndelag i en pressemelding torsdag kveld.

Ønsker Hallem som leder

Leder og nestleder av interimsstyret å skal velges av de to fylkesårsmøtene i fellesskap lørdag 11. februar.

Valgkomiteens innstilling til vervet som leder er Tomas Iver Hallem. Jorid Oliv Jagtøyen er innstilt som nestleder

Interim betyr midlertidig og brukes blant annet for å betegne statsrettslige og folkerettslige nydannelser som ennå ikke er blitt permanente fordi de forutsetninger som er satt i konstitusjonen ennå ikke er brakt i orden.

Spredt lag

Videre skal det velges valgkomite for fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti 2018. Valgkomiteen innstiller på Ola Borten Moe som leder i valgkomiteen for 2018.

Som medlemmer i valgkomiteen foreslås:

• Hege Nordheim-Viken, Høylandet

• Jon Husdal, Åfjord

• Anne Berit Lein, Steinkjer

• Oddbjørn Bang, Orkdal

• Steinar Lyngstad, Namdalseid

• Bjørg Marit Sæteren, Oppdal

• Johan Petter Skogseth, Frosta

Det er valgkomiteene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i fellesskap som har kommet med denne innstillinga.