Smartere rundballmerking

Seks framtidige agronomer ved Mære landbruksskole har i sin ungdomsbedrift Fargekoden ub utviklet en smart metode for merking av rundballer.

Litt smartere: Deltakerne i ungdomsbedriftne Fargekoden ub ved Mære landbruksskole omgitt av en bunke rundballer merket på den gamle måten, med sparayboks. De har nå utviklet en ny og enklere metode der bonen slipper å gå ut av traktoren for å merke rundballene. Deltakere i ungdomsbedriften er fra venstre Sander Lillemo fra Hegra, Tonje Westerhus, Inderøy, Johan Friheim, Hegra, daglig leder Vegard Skjesol, Åsen, Eiliv Lyngstad, Inderøy, og Torfinn Leangen fra Åsenfjord.  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

Seks framtidige agronomer ved Mære landbruksskole har i sin ungdomsbedrift Fargekoden ub utviklet en smart metode for merking av rundballer.

Ungdommene viser oss en stabel rundballer som er merket på den gamle måten, hvor bonden har gått ut av traktoren og merket rundballene ved hjelp av en sprayboks. Det mener Mære-elevene er både upraktisk, usikkert og arbeidskrevende.

Fungerer dårlig

Vegard Skjesol fra Åsen er daglig leder i ungdomsbedriften. Han og medelevene jobber alle som avløsere og dermed har sett at dagens praksis ikke fungerer så godt.

– Det vanlige er at bonden merker ballene med om de er fra første-, andre- eller tredjeslåtten. Når ballene som er merket er brukt. satser bonden på at han eller hun husker hvilke baller som ligger hvor. Det fungerer ikke like godt den dagen det er avløseren som skal hente rundballer.

Betjenes fra traktoren

Skjesol sier at elevene gjennom ungdomsbedriften har utviklet en prototyp der en spray-innretning monteres på selve rundballepressa, og betjenes fra traktoren.

– Vår ide går ut på at utstyret på en enkel måte merker rundballene med fargekoder, alt eller hvilken slått ballene komme fra eller om graset i ballene skal tilsettes syre. Alt dette skal skje uten at bonden trenger å løpe ut og inn traktoren for å merke ballene med sprayboks.

Skjesol sier at de er takknemlig for støtten på 15.000 kroner de har fått fra Ung tiltakslyst.

Dersom noen synes ideen er så god at de vil bruke den, sier Skjesol at de gjerne selger ideen til høystbydende.

– Som ungdomsbedrift kan vi ikke utvikle produktet klart for bruk. Vi har gjort jobben i ungdomsbedriften gjennom å finne på og bearbeide ideen bak produktet.

Nå gleder elevene seg til å presentere Fargekoden ub på fylkesmessen for ungdomsbedrifter fra hele Trøndelag som holdes på Magneten i Levanger 23. mars.