Ber Erna kjøpe rovdyrkvoter i Øst-Europa

Sp-lokallag spør statsministeren om Norge kan kjøpe rovdyrkvoter etter modell fra klimakvoter og fengselsplasser.

Utfordres om rovdyr: Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen må ansvarliggjøres for rovdyrpolitikken, mener Senterpartiet i Meråker. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix 

Nyheter

Det har lenge brygget til rovdyrstrid i den nordtrønderske utkantbygda Meråker de siste årene.

Nå har Senterpartiets lokallag i bygda fått nok. I et brev de sender til statsminister Erna Solberg hvor de ber om tiltak.

– Distrikts-Norge har store utfordringer med gjeninnføringen av våre største rovdyr. I forrige århundre var forekomsten av bjørn og ulv minimal, som følge av naturlige uttak for å opprettholde livsgrunnlaget på bygdene, skriver lokallaget i brevet.

Vil kjøpe kvoter

Så lanserer lokallaget et forslag: Norge kjøper seg ut av problemet med å både opprettholde beitenæringen og rovdyrene.

– Det er en etablert praksis og kjensgjerning at Norge kjøper løsninger i utlandet. Når etikk og moral i disse tilfellene uten vesentlig motstand settes til side, kunne det være fristende å foreslå en liknende håndtering av rovdyrproblematikken.

De peker på kjøp av klimakvoter og fengselsplasser som eksempler.

– Vil statsministeren effektuere et ønske om at Norge kjøper rovdyrkvoter for bjørn og ulv i Øst-Europa fra og med 2018, spør lokallaget.

Ikke flere sesonger

Brevet er signert lokallagsleder Eline Lello og Anne Marken. De skriver det burde være unødvendig å påpeke at saken haster.

– Vi har ikke flere beitesesonger å gå på før store deler av lokalsamfunnet vårt rakner, skriver de.

Konfliktdempende

Marken sier til Trønder-Avisa at brevet er ment å ansvarliggjøre statsminister og regjering.

– De kommer hele tiden med at vi må tilpasse oss, og benytte "konfliktende tiltak". Det beste tiltaket er det vi ser for oss.

– Og det medfører å skyte dyr i Norge?

– Det betyr å ta ned stammene til nivået de var tidligere. Uansett vil vi i grenseområdene ha utfordringer med trekkdyr fra Sverige og Finland. Men hvis det blir store mengder bjørn og ulv i Norge tror vi ikke regjeringen vet hva de har sluppet løs.

Vil utrede

– Er det gjennomførbart å kjøpe kvoter?

- Det må Justisdepartementet utrede, men Norge kjøper jo klimakvoter i regnskogen, kvoter på fly og fengselsplasser i utlandet. Om det er etisk er en annen side av det, sier hun.

– Du snakker om ulv, men det er vel ikke mye ulv i Meråker?

– Nei, heldigvis. Hadde det vært det, hadde ingen drevet med rein eller sau. Vi har hatt besøk med jevne mellomrom, men først i sommer ble det dokumenter. Vi kan  ikke vente til det kommer et ulverevir i nærheten, da er halve Meråker nedlagt, sier Marken.

Frustrasjon

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) har også fått brevet.

– Vi har ikke tatt stilling til et så konkret forslag, men jeg vil advare mot å spøke med det. Det kommer fra dypt alvor. De er veldig fortvilt i Meråker over hva som har skjedd sist beitesesong, og føler ikke at noen lytter til hva de har å si, aller minst Høyre, sier Arnstad.

Hun oppfatter brevet som et forsøk på å bli hørt.

– De har jo hatt to andre forsøk som kanskje er mer realistiske. Det ene er å ta ut flere rovdyr i beiteområdene i Meråker. Det andre er å kjøpe ut beiteretten. Ingen av de forslagene er regjeringen villig til å lytte til, sier Arnstad.