(Nær)politireform på rett veg?

Et godt og nært politi handler ikke om patruljer alene, skriver dagens kronikkforfatter.

Til sjefen: La oss slippe flere mantra om skilt på veggen, og bygg uten innhold, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Manglende tillit til at den pågående politireformen skal gi bedre polititjenester, preger flere ferske undersøkelser (Difi statusrapport, Politiforum m.fl.). Dette gjelder innad i politiet, men også fra befolkningen for øvrig. Årsakene er nok flere. At endring i seg selv skaper usikkerhet bør ikke underslås, men kan ikke stå alene som forklaring.