Her er tilbudene vegvesenet har mottatt

Statens vegvesen i Nord-Trøndelag skal snart i gang med flere prosjekter. De tre prosjektene er fylkesveiforsterkning i Leksvik og to gang- og sykkelveier i Steinkjer og Inderøy kommune.

  Foto: Marius Langfjord, illustrasjonsfoto

Nyheter

Arbeidene vil starte etter påske, rundt april/mai. Prosjektene skal være ferdige til høsten/vinteren 2017. Under er budene og mer info om hva som skal gjøres, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Fylkesveiforsterkning på fv.87 i Leksvik kommune

— På fv.87 Lerstad skal vi forsterke fylkesveien på en strekning på fem kilometer. Veien vil bygges i fem meters bredde med møteplasser. Det skal utføres en del trafikksikkerhetstiltak på strekningen, bla sikring av sideterreng og siktutbedring. Videre skal det legges rør for bredbånd på deler av strekningen. Det blir også grøftearbeider og utbedring av kummer og stikkrenner, for å nevne noe, forteller prosjektleder Dag Ivar Borg i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Her er tilbudene Statens vegvesen har fått på arbeidet. Alle summene er uten moms.

 1. Veidekke AS: 9.297.682
 2. Frosta Entreprenør AS: 9.229.490
 3. Farbu og Gausen AS: 9.111.517
 4. Røstad Entreprenør AS: 9.753.108,05

Gang-og sykkelvei på fv.762 Vibe-Fagerheim i Steinkjer kommune

— Kontrakten omfatter bygging av ny gang og sykkelvei på rundt 1600 m langs fv.762 fra Fagerheim – Vibeskorsen og cirka 160 m langs fv 269. Bredden på gang og sykkelveien er 3,5 m Det skal etableres nytt drens-og overvannssystem langs hele strekningen. Belysning av gang-og sykkelveien inngår også i kontrakten. Bekkedalen i Vibeskorsen skal heves og plastres for å sikre skråningene, sier byggeleder Reidar Brøndbo i pressemeldingen.

Her er tilbudene Statens vegvesen har fått på arbeidet. Alle summene er uten moms.

 1. Farbu og Gausen AS. 7.663.357
 2. Kurt Bye AS: 13.670.585
 3. Røstad Entreprenør AS: 9.383.201,50
 4. Austad maskinstasjon AS: 10.211.049
 5. Rune Bjørnes AS: 11.809.249
 6. Odd Einar Kne AS: 8.264.081
 7. Vuku Naturstein AS: 10.024. 798
 8. Veidekke AS: 6.998.430
 9. Brødrene Brøndbo AS: 8.000.481

Gang-og sykkelvei på fv.761 Sakshaug skole-Li prestegård i Inderøy kommune

- Her skal det bygges en ny gang-og sykkelvei på ca. 400 m langs fv.761 fra Sakshaug skole – Li prestegård. Denne gang- og sykkelveien skal være en fortsettelse av eksisterende gang- og sykkelvei ved Sakshaug skole. Bredden på gang og sykkel-veien er 3,5m. Det skal etableres et nytt drens- og overvannssystem langs hele strekningen, forklarer byggeleder Mohammed Kashif Ilyas i en pressemelding.

Her er tilbudene Statens vegvesen har fått på arbeidet. Alle summene er uten moms.

 1. Odd Einar Kne AS: 3.872.955
 2. Veidekke AS: 4.201.650
 3. Frosta Entreprenør AS: 3.556.965
 4. Farbu og Gausen AS: 2.919.706
 5. Austad maskinstasjon AS: 4.906.262