Hjelper Petter Smart-bedriftene

Tangen Teknopark er en klynge for bedrifter der gründere får tid til å være gründere ved å la andre ta seg av administrasjon og regnskap.

Innovasjon: Administrator Vivian Hugås, forretningsutvikler Geir Paulsen og kundeansvarlig Arve Leren vil gjøre Tangen Teknopark til en utviklings-arena der gründere skal få tid til å være gründere.  Foto: Svein Helge Falstad

Høyt på ønskelista nå står gründere med subsea-kunnskap.

Geir Paulsen, forretningsutvikler
Nyheter

Bak ideen om å skape et bygg fylt av teknologibaserte bedrifter står stjørdalingene Arve Leren og Geir Paulsen, begge med fortid fra Cavotec Micro-Control-epoken på Tangen, et selskap som fra 1990-tallet utviklet, produserte og solgte avanserte fjernstyringssystemer.

I Bakken Eiendoms lokaler på Tangen på Stjørdal har nå Tangen Teknopark med 13 bedrifter flyttet inn og praktiserer delingsøkonomi på trøndersk.

– Bedriftene som er etablert her har overlappende kompetanse. Det betyr at vi kan realisere ideen om å la gründeren få tid til å være gründer. Her jobbes det på tvers av bedriftene, mens Tangen Innovation AS med hjelp av selskapet Økonomisjef til Leie AS tilbyr å ta seg av regnskap og administrative oppgaver, forteller daglig leder for fem av selskapene i teknologiparken, Vivian Hugås fra Hell.

Tangen Innovation

Med driftsselskapet Tangen Innovation som overbygning, styrer Leren og Paulsen fem egne bedrifter i Tangen Teknopark. Dette er Vision Remote, Actuade, Polyteknikk, X-Controls og Tangen Engeneering.

Vision Remote, som utvikler og produserer neste generasjon digitale fjernstyringssystemer, er et selskap Hugås, Leren og Paulsen har store forventninger til.

Dette er fjernstyringssystemer med integrert nettbrett for bruk under svært tøffe klima- og arbeidsforhold.

Markedet for slike fjernkontroller er innen maritim sektor, olje og gass, havbruk og fiskeri. For Vision Remote har IFU-kontrakt (se fakta) med internasjonale aktører som Rolls-Royce Marine og National Oilwell Varco vært av stor betydning.

– Selskapet er inne i en god og spennende fase, og vi har nettopp utlyst stilling som hardwareutvikler, forteller Arve Leren, som legger til at selskapet har fått god og viktig støtte fra Innovasjon Norge.

Ny aksjekapital

Selskapet Vision Remote står foran en oppskaleringsfase for industrialisering av produktet.

– Dette er et selskap vi har stor tro på. Det er nettopp åpnet en rettet emisjon på 15 millioner kroner i ny aksjekapital i selskapet, sier Geir Paulsen som også har gode opplevelser rundt et av de andre selskapene i klyngen.

Actuade er en posisjoneringsenhet for undervanns kameraoperasjoner, i realiteten et svært solid undervanns kamerastativ med gear og elektronikk som er garantert for bruk ned til 6.000 meters havdyp.

– Et produkt som vi importerte holdt ikke mål. Derfor konstruerte vi en egen versjon med en mer solid konstruksjon. Vi startet prosjektet sommeren 2015 og i januar 2016 var de første solgt i markedet. Nå skal snart en ny serie med 50 Actuader sendes til en kunde.

– Actuade får svært god respons fra for eksempel Discovery Channel, som nylig brukte Actuade under undervannsopptak ved Bjørnøya i Barentshavet.

Ønsker subseabedrifter

Polyteknikk er et annet av Leren/Paulsens selskap i teknoparken. Selskapet har spesialisert seg på å lage taktile skilt.

Dette er skilt med opphøyd skrift og blindeskrift.

– Det er kommet krav om at alle offentlige bygg skal ha taktil skilting fra 2025, og alle nye offentlige bygg skal ha det fra start. Her ser vi er stort og voksende marked, sier Vivian Hugås som legger til at selskapet X-Controls er en ren salgsbedrift.

Geir Paulsen ønsker flere bedrifter velkommen til teknoparken:

– Høyt på ønskelista nå står gründere med subsea-kunnskap. Det skjer mye spennende innen det området. Tenk bare på når alle olje- og gassbrønnene i Nordsjøen og Norskehavet skal plugges igjen, sier Paulsen.