Kjenner du trafikkreglene for syklister?

Les gjennom denne saken før du finner frem tohjulingen.

Illustrasjonsfoto  Foto: scanstockphoto

Nyheter

Våren er i startgropa og rundt om i det ganske land, gjør ivrige syklister farkosten klar for sesongen. Nå minner Statens vegvesen om trafikkregelen som gjelder som syklist.

12 mistet livet i fjor

– Vi vet at syklister generelt har stor kunnskap om trafikkreglene, men vi er bekymret for de som ikke kan reglene og de som bevisst bryter dem. Vi ønsker ikke at det skal skje nye ulykker der syklister blir skadet eller drept. Derfor er det viktig at alle kjenner og følger trafikkreglene, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet har gjennomført en undersøkelse der det ble gjort følgende funn:

- 20 prosent vet ikke at de har vikeplikt for biler på kryssende veg når de sykler på gang-/sykkelvei.

- 11 prosent av de spurte mener at bilistene har vikeplikt for deg når du sykler over gangfelt.

- Kun 67 prosent vet at de skal ta hensyn til fotgjengere på fortauet.

- 50 prosent vet ikke at de kan sykle i kollektivfelt.

- 7 av 10 syklister svarer at de bryter trafikkreglene bevisst.

Du har nesten alltid vikeplikt

Sykler du på gang og sykkelveg eller fortau, har du alltid vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på annen veg. Det er ulike regler for gang-/sykkelveg eller fortau og for sykkelfelt/vegbane. Det er kun når du sykler i kjørebanen eller i vegens sykkelfelt at du har samme rettigheter og plikter som en bilist. Da skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

- Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen).

- Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsveg (skiltet vikeplikt).

- Vikeplikt for gående i gangfelt.

I byene er det kamp om sykkelarealene, og da er det greit å vite at du har lov til å sykle i kollektivfelt. I følge undersøkelsen er det bare rundt halvparten av de spurte som vet det. Skal du sykle i kollektivfeltet, pass på å holde deg unna blindsonen til busser. Hold deg bak, skriver vegvesenet.

Relaterte saker:

Dobbelt så mange sykler om vinteren

I vintersesongen for sju år siden brukte 1,1 prosent sykkel som fremkomstmiddel. Nå er andelen doblet.

Planfri kryssing. Uenighet om fordelingen av regningen på 110 millioner kroner.

Ber Fylkesmannen om hjelp

Ordfører Robert Svarva har gitt opp å komme til enighet med Jernbaneverket om kostnadsfordelingen for sikring av jernbaneovergangen i Skogn.

Trygg Trafikk vil at du skal skinne – også nå i høstmørket

I løpet av uken vil 1.100 ansatte i Verdal kommune få utdelt reflekser som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet. De første ble overlevert av Trygg Trafikk i går – på den nasjonale refleksdagen.