Ikke akkurat førstevalget

Kun 37 søkere hadde grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn i Levanger som førsteønske.

Kreditering: Samordna opptak

Nyheter

Det har lenge vært knyttet spenning til årets søkertall for Nord universitet, etter et drøyt år som felles universitet. Like før jul var universitetsledelsen på plass, og de siste månedene har det vært hektisk virksomhet med å knytte de ansatte mellom de mange studiestedene.

Torsdag ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort, og her kommer det fram at populariteten delvis er dalende.

Flere ønsker seg til Nesna

For grunnskolelærerutdanningene i Levanger viser det seg at antall søkere er økende, men antallet som har studiene som førsteønsker går tilbake.

Blant de 294 som har søkt seg til grunnskolelærerutdanninga for 1.-7. trinn, var det det kun 37 som hadde studiet som førsteønske. Til sammenligning hadde Nesna 56 med førsteønske på samme studium.

Også grunnskoleutdanninga for 5.-10. trinn opplever utdanninga på Røstad i Levanger en liten oppgang i antall søkere, men også der er det flere som heller håper på studieplass et annet sted.

Sykepleierutdanninga øker

Bodø har passert Levanger i antall søkere til sykepleierutdanningene. Bodø hadde i 2016 1180 søkere til sykepleierstudiet, mens Levanger hadde 1419 og Namsos hadde 802.

I år har Bodø hele 1720 søkere, Levanger har 1450 og Namsos 1121.

Men til tross for store økningen i antall søkere i Bodø, er det fortsatt langt flere som har Levanger som førsteønske. 23,4 prosent av søkerne til Levanger har studiet som førsteønske, mens andelen i Bodø er kun 16,6.