Joma Næringspark har fått svensk samarbeidspartner

Har inngått samarbeid om Vilhelmina Mineral om utvikling av Jomafeltet i Røyrvik.

Ny drift: Dette anlegget i Joma i Røyrvik kan igjen bli gjenstand for gruvedrift. 

Nyheter

Jomafeltet inneholder blant annet de tidligere gruvene til Grong Gruber i Joma og Gjersvik, som under driftsperioden fra 1972 til 1998 på det meste sysselsatte om lag 130 ansatte og produserte 11,5 milloner tonn malm.

Vil utvikle ny gruvedrift

De gjenværende mineralressursene er beregnet til å inneholde om lag 5,5 millioner tonn kopper og sinkmalm.

Nå skal Joma Næringspark samarbeide med svenske Vilhelmina Mineral om å utvikle området. Målet med samarbeidet er, gjennom det nyetablerte selskapet Joma Gruver AS, å finne ytterligere mineralressurser som kan danne grunnlag for ny gruvevirksomhet, skriver selskapene i en pressemelding.

Den avtalen som nå er inngått innebærer at Joma Nærtingspark overfører samtlige rettigheter i Jomafeltet, som både omfatter undersøkelsesrett og innlevert søknad til Direktoratet for mineralforvaltning om utvinningsrett.

Tilfører penger

Samtidig forplikter Vilhelmina Minerals seg til å investere kapital for å muliggjøre utviklingen av prosjektet.

Det svenske selskapet er, ifølge pressemeldingen, et gruveutviklingsseselskap med rettigheter ved det gamle gruveområdet på Stekenjokk i Västerbotten.