Planene om montessoriskole i Vålen er skrinlagt

Forsøket på å etablere en montessoriskole i Øvre Ogndal har mislyktes.

Det blir ikke noe av Midtpunktet Montessoriskole.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Siden 2013 har initiativtakere forsøkt å etablere en montessoriskole i lokalene etter nedlagte Vålen skole. Under et ekstraordinært årsmøte nylig ble det besluttet å oppløse Midtpunktet Montessoriskole SA. Årsaken til vedtaket er at alle søknader og klager er avslått, skriver selskapet i et innlegg på sin nettside.

– Svært beklagelig

Vi har ikke lyktes å få noen kommentar fra avviklingsstyrets leder Erland Kjesbu, men på facebooksidene skriver Midtpunktet Montessoriskole SA at det er kommunens innspill og Udanningsdirektoratets vurdering av kommunens økonomiske situasjon og de strukturelle grep som er tatt som er vektlagt i avslagene.

– Vi synes dette er svært beklagelig både overfor foreldre, barn, godt kvalifiserte lærere som har søkt og bygdesamfunnet. Med bakgrunn i dette anser vi det som vanskelig å få innvilget vår søknad slik lovverket tolkes og det politiske regimet er nå. Dette beklager vi på det sterkeste, skriver selskapet.

Kommunen lite positiv

Det var i 2013 at Midtpunktet Montessoriskole SA ble etablert. Det politiske flertallet i Steinkjer kommune har hele tiden vært lite positiv til etableringen av en privatskole i Øvre Ogndal.

Et viktig ankepunkt har vært at en privatskole i Ogndal vil føre til at de faglige og økonomiske effektene av den vedtatte strukturendringen i stor grad blir redusert eller faller bort, da elevgrunnlaget for den offentlige skolen blir et annet enn det kommunen har regnet med.