Slaktet byråkratiet fra talerstolen

Rovdyrforvaltningen i Norge har blitt en lekestue for biologer og miljøvernere, mener Ap-politiker Inger Marit Eira-Åhrèn.

Inger Marit Eira-Åhrèn fra Røyrvik slakter rovdyrforvaltningen i Norge. 

Nyheter

Torsdag var hun på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte. Der ga hun svært krass kritikk til dagens miljøbyråkrati.

– Rovdyrforvaltningen i Norge er blitt en lekestue for biologer og miljøvernere. Kunnskap om rovvilt er bygget på forskning som ikke inkluderer kunnskap næringsutøverne har. Næringsutøverne blir ikke trodd, sa Eira-Åhrèn, som selv driver med reindrift.

Les også:

Snakker varmt om reform etter lykkelig ekteskap

Verran-ordfører Anders Lindstrøm snakker varmt om kommunesammenslåing etter egen suksesshistorie fra Steinkjer-Verran.


Dør ut

Eira-Åhrèn tegner et bilde av helt ulik virkelighetsoppfatning mellom næringsutøvere og alle andre.

– Vi som lever av og med naturen vet det må være en balanse også der, og at den best skapes ved at også rovdyr finnes. Men i mengder som ikke tar livet av oss som næringsutøvere. Derfor må det en endring til i rovdyrpolitikken. Vi må få styre forvaltningen, slik at vi ikke dør som næring, sa hun fra talerstolen.

Det er likhetstegn mellom reinnæringen og den sørsamiske kulturen, mener hun.

– Det nye Trøndelag blir det største forvaltningsområdet for sørsamisk språk og kultur. Dette er tett bundet sammen med reindrift. Det betyr at tar man bort livsgrunnlaget til samisk og sørsamisk reindrift – tar man bort mye av livsgrunnlaget til et folk, et språk og en kultur, sier hun.

Satelittbilder

Hun er kritisk til mange sider av dagens forvaltning.

– Som ett eksempel så bruker man satelittbilder over snømengde på snaufjellet på våren som grunnlag for å bedømme dødsårsak til rein, mens de rein som vi finner død om våren, finner vi på barmark, i skogen, revet opp og oppspist av gaupe, jerv og bjørn, sier hun.