Snakker varmt om reform etter lykkelig ekteskap

Verran-ordfører Anders Lindstrøm snakker varmt om kommunesammenslåing etter egen suksesshistorie fra Steinkjer-Verran.

På talerstolen: Verran-ordfører Anders Lindstrøm vil ha flere sammenslåinger i Kommune-Norge. 

Nyheter

Lindstrøm snakket til Aps landsmøte fredag formiddag.

– Vi ser av en rekke målinger at kvaliteten på tilbudet folk mottar i landets kommuner varierer. Denne variasjonen er etter min mening for stor. En del av løsningen for å redusere forskjellene er å fortsette strukturarbeidet, sa han fra talerstolen.

Han mener landet trenger kommune som blant annet har økonomiske muskler, kan gi gode tjenester til alle, og har kapasitet og kompetanse til tidlig innsats.

Gode prosesser

Verran-ordføreren mener altså det er fornuftig å forsette med kommunesammenslåinger. Lindstrøm, som ble ordfører i 2015, har selv stått midt i en sammenslåingsprosess. Steinkjer og Verran blir nemlig én kommune fra 2020.

– Prosessene har vært basert på frivillighet, dialog, raushet og hvor hovedfokuset har vært å skape bedre tjenester for folket, uten krangling om kommunenavn, blomst eller rådhus. Vi er så ivrige at vi allerede etablerer en felles administrativ ledelse. Vi vil hente gevinster så fort som mulig som skal brukes til å gi folk enda bedre tjenester, sa han i sitt innlegg.

Vil ikke tvinge

Lindstrøm støtter imidlertid ikke at kommuner tvinges sammen. Han så til Ytre Namdal, hvor nordtrønderkommunene Nærøy, Vikna og Leka og nordlandskommunen Bindal skal tvinges sammen.

– De blå-blå bruker tvang for å slå sammen noen kommuner. De som er berørt kaller dette maktmisbruk, fordi regjeringen med støtte fra Venstre går lengre enn Stortingets vedtak om tvang for "inneklemte" kommuner. Tre kommuner Nord i Trøndelag tvangssammenslås. Ingen av dem er "inneklemt", og ingen står i veien for en frivillig sammenslåing, sier han.

Han mener en ny regjering må oppløse tvangssammenslåinger. Det har både Ap og Sp tidligere gått inn for.

– Hvis vi skal forvente at folk skal ha tillit til Arbeiderpartiet, må vi følge opp egne vedtak. Åpning for reversering av regjeringens tvangsvedtak er derfor riktig i alle tilfeller hvor tvang benyttes, og som ikke handler om "inneklemte" kommuner, sier han.