Vant frem om rovdyr og landbruk

Den nordtrønderske delegasjonen har fått gjennomslag for flere punkter i arbeidet med Aps nye partiprogram.

Delegasjon: Nordtrønderne samlet til møte under landsmøtet i Folkets hus. 

Endringer: Fylkesleder Anne Marit Mevassvik og nestleder Terje Sørvik (t.h.) i Nord-Trøndelag Ap er fornøyde med gjennomslag om Aps partiprogram. Til venstre Aps landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget. 

Nyheter

Tidlig lørdag ble redaksjonskomiteens innstilling til Aps partiprogram offentliggjort. Flere av forslagene delegasjonen fra Nord-Trøndelag har kjempet for, ble med i innstillingen.

En av formuleringene er at det skal stimuleres til økt bruk av uutnyttede beiteressurser. Ap vil altså at antall kvadratmeter beiteareal skal gå opp i framtiden.

Nordtrønderne har også fått gjennom noen innskjerpinger på rovdyrpolitikk. De slår fast at det skal sikres effektivt uttak av rovdyr når bestandsmål er nådd. De vedtar også et nytt punkt, som sier det skal sikres «raskt og effektivt uttak av rovdyr som blir særlig nærgående til bebyggelse og befolkning i samsvar med naturmangfoldsloven, og hvor menneskers livskvalitet rammes».

Les også:

Snakker varmt om reform etter lykkelig ekteskap

Verran-ordfører Anders Lindstrøm snakker varmt om kommunesammenslåing etter egen suksesshistorie fra Steinkjer-Verran.


Kobling

Det blir også vedtatt et punkt om at rovdyrpolitikken blir sett i sammenheng med målet om økt matproduksjon.

Fylkesleder Anne Marit Mevassvik har sittet i redaksjonskomiteen for det nye partiprogrammet til Arbeiderpartiet. Hun mener punktene om beitearealer og rovdyr får en stor effekt når de ses i sammenheng.

– Det som gjør gjennomslaget viktig, er nettopp koblingen mellom landbruk og rovdyr. Når dette kobles sammen, så er det en tydelig skjerping, sier Mevassvik.

Nordtrønderne hadde på forhånd sendt inn forslag som var enda tydeligere om rovdyr, blant annet med en formulering om at «bestandsmålene og soneinndelingen skal kunne tas opp til vurdering i rovdyrpolitikken». Mevassvik mener likevel de har fått til mye, og hun peker på at rovdyrpolitikken egentlig ligger fast.

– Ap står for rovdyrforliket. Det er innenfor de rammene vi utvikler rovdyrpolitikk, og å få gjennomslag for slike ting er ingen selvfølge, mener hun.

Fylkesnestleder Terje Sørvik sier økt bruk av beiteareaeler kan ta flere former.

– Et godt eksempel er i Lierne, hvor man har dreid over til grovforbasert storfekjøttproduksjon. Det betyr rett og slett at man har okser gående i beiteområder hvor det tidligere var sau, sier han.

Alle skal med

Nordtrønderne hadde også sendt inn forslag til en distriktsuttalelse, med flere punkter som ikke ble med i uttalelsen som til slutt ble vedtatt. At man ikke får til alt er å forvente, syns hun.

– Vi har bestandig et ønske om at vi skal være tydeligere på alle mulige områder som er viktige for oss. Men det vi går ut fra dette landsmøtet med, er å stadfeste styrken til Arbeiderpartiet, med samspillet mellom by og land og å ta hele landet i bruk, sier Mevassvik.

Hun syns ikke Ap i Nord-Trøndelag skal være talspersoner kun for distriktspolitikk.

– Vi vet at en tredel av landets befolkning bor i de største byene. Det er klart Ap må ha en tydelig bypolitikk. Vårt fremste mål er at alle skal med, sier hun.

Flere saker

Stortingsrepresentant Arild Grande ledet den nordtrønderske delegasjonen. Han ramser opp flere andre gjennomslag på landsmøtet.

Han trekker fram at vertskommuner for oppdrettsnæringen skal sikres stabile inntekter også når det ikke er vekst, utjevning av nettleie, sikre inntekter til vannkraftkommuner, reduksjon av etterslep på fylkes- og riksveier og at allemannsretten og Statsskog sikres.

De to trønderske fylkene samlet seg også om flere kampsaker foran landsmøtet: En regionreform som overfører makt fra Oslo til regioner, en større satsing på havbruk og en helsesatsing i Trøndelag.

– Delegasjonen har jobbet svært godt, vi har hatt mange gode innlegg på talerstolen og Anne Marit (Mevassvik) har gjort en stor og viktig jobb i redaksjponskomiteen, sier Grande.