Klargjøringsøvelse til 87 millioner

For første gang gjennomfører Forsvaret en omfattende vedlikeholdsøvelse for å gjøre mest mulig av Hærens, Heimevernets og Forsvarets logistikkorganisasjons kjøretøy, våpen og materiell beredskapsklart.

Flere hundre kjøretøy skal vedlikeholdes og repareres under øvelse. Her seksjonsleder Inge Hovdal. 

Nyheter

Den omfattende øvelsen, som startet tirsdag denne uka og som aldri er utført tidligere på denne måten, vil pågå ved Værnes garnison i mai, juni og oktober.

Forsvaret kraftsamler nå sine forsynings- og vedlikeholdsressurser, og også flere sivile bedrifter er delaktige i gjennomføringen av øvelsen.

– Under øvelsen vil det gå med 50.000 arbeidstimer og 87 millioner kroner i reservedeler og vedlikehold for å klargjøre materiell og kjøretøy, opplyser kaptein Roar Wold, informasjonsoffiser i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til Trønder-Avisa.

Beredskapsklart

I løpet av noen uker i mai, juni og oktober vil hundrevis av feltvogner, lastevogner, beltekjøretøy, materiellsystemer og våpen blir vedlikehold og gjort beredskapsklart.

På Værnes garnison, som for anledningen er gjort om til et verksted med kapasitet til å utføre alt nødvendig vedlikehold, vil alt materiell tilhørende Vertslandstøttebataljonen (se fakta) bli inspisert, reparert og vedlikehold.

Kampkraft og bærekraft

Wold opplyser at det nye langtidsplanen for Forsvaret 2017-2020 «Kampkraft og bærekraft» legger vekt på å ta igjen et mangeårig etterslepet på vedlikehold av materiell, kjøretøy og våpen, og å fylle reservedelslagerne i Forsvaret.

– Regjeringen har gjennom forsvarsbudsjettet bevilget penger og Forsvaret omsetter umiddelbart disse pengene i vedlikehold og reservedeler, opplyser Wold.

Vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsøvelsen er en sentral del av arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på Forsvarets land- og sjømateriell. Øvelsen ledes av Nasjonal logistikkommando og invovlerer Forsvarets logistikkorganisasjon, Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og sivilt næringsliv.

Torsdag besøker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen øvelsen på Værnes.

FAKTA Vertslandsstøttebataljonen

  • Er øremerket til å støtte mottak av US Marines Corps til Norge, og eventielt andre allierte i en krise- og krigssituasjon.
  • Er en del av Forsvarets logistikkorganisasjon og består i hovedsak av ulike typer transportstøtte og andre kapasiteter som skal bidra til en rask og effektiv forflytning av allierte styrker.
  • Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bidrar til Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet gjennom vedlikehold-, forsyning- og transporttjenester.
  • Nasjonal logistikkommando er en del av FLO, og leder på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter alle fellesoperative logistikkoperasjoner i Forsvaret, både nasjonalt og internasjonalt.