Det borgerlige samarbeidet i Stjørdal ryker etter 18 år

To grendeskoler berger etter politisk jordskjelv.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Nelly Lian (Frp) og Tommy Reinås (MDG).  Foto: Svein Helge Falstad

Gruppeleder Leif Eggen i Stjørdal Venstre.  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

Stjørdal kommune berger to grendeskoler og lar det planlagte bergkunstmuseet ryke som en konsekvens av at Venstre trekker seg ut av det borgerlige samarbeidet i Stjørdal.

Under en hastinnkalt pressekonferanse i Stjørdal rådhus torsdag ettermiddag forklarte ordfører Ivar Vigdenes at det har vært uenighet rundt framtidig skolestruktur på borgerlig side lenge.

– Det var under feiringen av 17. mai onsdag at uenigheten mellom Venstre og de øvrige partiene i blokken kom så kraftig til overflaten at følgene ble at Venstre trekker seg fra den borgerlige samarbeidsblokken, forteller Vigdenes til Trønder-Avisa etter pressekonferansen.

To består, én ryker

Som en konsekvens av at Venstre trekker seg fra den borgerlige flertallskoalisjonen, opprettholdes de to lokalskolene i Skjelstadmark og Forradal, mens skolen i Flora legges ned.

Skolestruktursaken har vært krevende og forsøkt å finne kompromiss som flere kunne blitt enige om. Vigdenes beklager at Venstre trekker seg. Når Venstre nå trekker seg vil MDG sikre flertallet i den politiske aliansen.

–  Vi er enige om en felles borgerligpolitisk samarbeidsavtale. Og enige om at Skjelstadmarka og Forradal skoler består, mens Flora oppvekstsenter legges ned. Vi åpner for private skoler også i den bygningsmassen som er berørt av denne endrede skolestrukturen og det vil bli satt fart i arbeidet med opparbeide boligtomter i Flora.

Bergkunstmuseet ryker

En annen konsekvens av den nye borgerlige flertallssammensetningen, er at det planlagte nasjonale bergkunstmuseet i Hegra ryker.

–  Vi ønsket ikke å ta driftsgarantien for bergkunstmuseet, slik det kom forslag om fra et ekstraordinært styremøte fra Stiklestadmuseene mandag. Det beløp seg til 4,4 millioner, mens et viktig premiss fra kommunestyret var begrenset økte kostander på 0,5 millioner. Derfor skrinlegger vi prosjektet. Men vi vil se om det er mulig å opprettholde de statlige bevilgningen og det fylkeskommunale tilsagnet om støtte til bergkunst, åner vi for at Stiklestadmuseene kan gå en ekstra runde for å se etter alternative måter å se på bergkunst på, sier Vigdenes.