Grong sparebank fortsetter å vokse

Resultatet i første kvartal er 3,5 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Jon Håvard Solum administrerende banksjef i Grong Sparebank.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Grong Sparebank oppnådde i første kvartal i år et resultat før skatt på 11,8 millioner kroner – mot 8,3 millioner i 2016, opplyser banken i en pressemelding.

Resultatet etter skatt er 8,9 millioner kroner, som er 2,7millioner høyere enn samme tid i fjor.

Nådde ikke målene

Resultatutviklingen i første kvartal er likevel noe lavere enn målene som er satt.

– Men tilfredsstillende sett i lys av den jobben som er gjort i kvartalet for å få overtakelsen av kundeporteføljen fra Danske Bank endelig på plass. Vi er godt fornøyd med hvordan denne overtakelsen har skjedd, og at både nye kunder og nye ansatte nå ser ut til å finne seg godt til rette i Grong Sparebank, skriver banksjef Jon Håvard Solum i en pressemelding.

Kundeinnskuddene er én milliard kroner større enn på samme tid i 2016. Dette tilsvarer en økning på 39,4 prosent siste 12 måneder, opplyser banken. Samlet vekst i utlån og formidlede boliglån er på to milliarder siste 12 måneder. Dette gir en utlånsvekst siste år  på 45,95 prosent.

Rigger seg for ytterligere vekst

Bankens vekst i 2016 medførte at kapitalsituasjonen i banken ble lavere enn ønsket. Vekstambisjonene måtte derfor tas ned i første kvartal 2017, samtidig som man startet arbeidet med å hente inn ny frisk kapital.

I april ble det gjennomført en rettet emisjon på 60 millioner kroner, og det gjennomføres i disse dager en reparasjonsemisjon på inntil 20 millioner kroner.

– Banken tar i tillegg sikte på notering av egenkapitalbeviset på Oslo Børs (Merkur Market) i løpet av andre kvartal 2017.  Kapitalinnhentingen gjør at banken fortsatt kan ha ambisjoner om vekst, dog på et noe lavere nivå enn den vekst-takten som har preget de siste årene, sier Solum.