Økning av tilflyttere fra utlandet i 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning av tilflyttere fra utlandet til Nord-Trøndelag. Innenlands er trenden motsatt.

  Foto: Statistisk sentralbyrå

Nyheter

Tallene ble presentert av SSB fredag, og inneholder ferske tall fra årets første kvartal.

I Nord-Trøndelag er det registrert en økt innflytting fra utlandet på 2,05 personer per tusende innbygger. Blant innenlandske tilflyttere er det derimot registrert en nedgang på 1,41 personer per tusende innbygger.

Tallene er basert på nettoinnflytting, som vil si innflytting minus utflytting.

Den lave folkeveksten fortsetter

I Norge vokste folketallet med 8.829 personer i første kvartal, som gir en økning på 0,17 prosent. Dette er den laveste veksten i første kvartal siden 2006.

Totalt var vi 5 267 100 personer i Norge per 1. april 2017. Det ble født 13 700 barn i 1. kvartal og 11 300 personar døde. Om lag 15 200 personer ble registrert som innvandret og om lag 8 800 som utvandret.

En femtedel av de som utvandret i første kvartal hadde norsk statsborgerskap.

Sjekk folketallet i din kommune øverst i saken.