3,7 mill. kroner til tiltak mot barnefattigdom i Nord-Trøndelag

Bufdir har delt ut 193,4 millioner kroner til kommuner, frivillig organisasjoner og private aktører. 1,9 prosent av summen som skal gå til bekjempelse av barnefattigdom, ender opp i Nord-Trøndelag.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX

Nyheter

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom», skriver Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i en pressemelding.

Av totalt 193,4 millioner kroner som deles ut i år, går 3,7 millioner kroner til ulike tiltak i Nord-Trøndelag.

– 10 prosent av alle barn i Norge vokser nå opp i relativ fattigdom. Andelen har tredoblet seg siden 2001, og vi er bekymret for utviklingen. Det er store forskjeller mellom fylkene, kommunene og bydelene i de største byene, og tilskuddsordningen har som mål å utjevne noen av de problemene barna opplever som en følge av at foreldrene har dårlig råd, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, i pressemeldingen.


Her er oversikten over tilskuddene som er utdelt i Nord-Trøndelag:

1) Navn på prosjekt: Utstyrsbod og aktivitetstilbud til barn/ungdom og deres familier som rammes av fattigdom.

Søker: Inderøy kommune

Beskrivelse: Tiltaket innebærer opprettelse av en utstyrssentral for gratis utlån av sommer- og vinterutstyr.

Tilskudd: 250.000 kroner


2) Navn på prosjekt: Samordning av fritids- og ferietiltak - inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier

Søker: Levanger kommune

Beskrivelse: Tiltakene inngår som et ledd i å styrke en helhetlig og samordnet innsats for å utjevne sosiale forskjeller i meningsfylt fritid og ferietilbud for barn, unge og deres familier. Tiltakene har som samlet mål at barn og unge skal oppleve mestring og likeverdig deltakelse i sammen med andre barn og unge. Tiltakene har også som mål å redusere risikoatferd blant barn og unge i målgruppene. Tiltakene kan oppsummeres i tre tiltakspakker: 1. UtstyrsBUA i Verdal og Levanger - gratis og variert utlån av fritids- og sportsutstyr av god kvalitet. 2. iLAG aktiv fritid for barn og unge. Et gratis og lavterskel aktivitetstilbud for barn, unge og deres familier 3. Gratis klippekort på kino og basseng, samt gratis «ti-på-topp»- pakke (lokal friluftslivspakke).

Tilskudd: 750.000 kroner


3) Navn på prosjekt: Ferietilbud for barn og ungdom, leksehjelp for ungdom

Søker: Levanger kommune

Beskrivelse: Leksehjelp for ungdommer på Ungdommens hus etter skoletid samt ferie-/fritidstilbud i vinter, sommer- og høstferie. Aktiviteter kan være overnattingstur, klatretur, kano, golf, ski og slalom.

Tilskudd: 200.000 kroner


4) Navn på prosjekt: Barn og unges aktivitetssenter

Søker: NORD TRØNDELAG RØDE KORS

Beskrivelse: Aktivitetssenter for ungdom per nå åpent 3 dager per uke, inkludert 2 dager ungdomskafe fra kl 16-21 og 1 dag med tur/friluftsaktivitet og/eller opphold i idrettshall. Turen på fredager eller i helger. Totalt minimum 40 uker per år. I tillegg driftes en utstyrssentral med utlån av sesongbasert friluftsutstyr og kort (skikort, fiskekort). Det er behov og ønske om å utvide til større målgruppe, det vil si 2 dager til per uke, flere dagsturer i helg og ferie og mer utstyr i utstyrssentralen

Tilskudd: 300.000 kroner


5) Navn på prosjekt: BUA Steinkjer

Søker: Steinkjer kommune

Beskrivelse: Tiltaket innebærer en videreføring og opprustning av BUA Steinkjer, som tilbyr utlån av ulike typer sports- og friluftsutstyr. Et slikt tilbud vil kunne gjøre at også familier med svak økonomi får tilgang til nødvendig utstyr for å delta i fritidsaktiviteter.

Tilskudd: 400.000 kroner


6) Navn på prosjekt: Ferietiltak for ungdom

Søker: Stjørdal kommune

Beskrivelse: Barnefattigdom handler ikke bare om å være fattig på materielle ting, det handler også om å være fattig på opplevelser. Gjennom å tilby ungdom som kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status, aktiviteter i skolens ferier ønsker søker å gi denne gruppen et påfyll av gode opplever som gjør at de føler tilhørighet og inkludering.

Tilskudd: 300.000 kroner


7) Navn på prosjekt: Sommerjobb for ungdom i sommerferien

Søker: Stjørdal kommune

Beskrivelse: Prosjektet ønsker å tilby ungdommer som ikke klarer å skaffe seg sommerjobb på det ordinære arbeidsmarkedet. Dette kan være på grunn manglende nettverk og ressurser i familien.

Tilskudd: 150.000 kroner


8) Navn på prosjekt: EVENTYRSTIEN, Stjørdal - en eventyrlig vandring i skogen på tvers av kulturuttrykk og bakgrunn

Søker: Stjørdal kommune

Beskrivelse: Tiltakene i forbindelse med arrangementet Eventyrstien med varighet store deler av året kan være en god introduksjon til ulike kunst- og kulturuttrykk, og inspirere til videre aktiv deltakelse i kommunens kulturliv. Dette kan på sikt gagne både familier som sliter økonomisk, og som en indirekte konsekvens ikke har like stor mulighet til å finne gode aktiviteter og opplevelser innen kunst og kulturlivet. Kultur og idrett kan ofte være et verktøy for endre statusforhold i samfunnet.

Tilskudd: 200.000 kroner


9) Navn på prosjekt: Samordning av fritids- og ferietiltak - inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier

Søker: Verdal kommune

Beskrivelse: Tiltakene inngår som et ledd i å styrke en helhetlig og samordnet innsats for å utjevne sosiale forskjeller i meningsfylt fritid og ferietilbud for barn, unge og deres familier. Tiltakene har som samlet mål at barn og unge skal oppleve mestring og likeverdig deltakelse i sammen med andre barn og unge. Tiltakene har også som mål å redusere risikoatferd blant barn og unge i målgruppene. Tiltakene kan oppsummeres i tre tiltakspakker: 1. UtstyrsBUA i Verdal og Levanger - gratis og variert utlån av fritids- og sportsutstyr av god kvalitet. 2. iLAG aktiv fritid for barn og unge. Et gratis og lavterskel aktivitetstilbud for barn, unge og deres familier 3. Gratis klippekort på kino og basseng, samt gratis «ti-på-topp»- pakke (lokal friluftslivspakke).

Tilskudd: 750.000 kroner


10) Navn på prosjekt: Sommerarbeid for ungdom

Søker: FRIVILLIG VERDAL SA

Beskrivelse: Tiltaket vil være et tilbud om sommerjobb for ungdommer i Verdal Kommune, som er innenfor målgruppen. Målet er å skaffe jobber innenfor ordinært arbeidsliv, i tillegg til jobber i kommunal regi. Ungdommene vil få tilbud om å jobbe 60 timer i løpet av sommeren.

Tilskudd: 350.000 kroner


11) Navn på prosjekt: Sommerskole

Søker: Verdal kommune

Beskrivelse: Sommerskole/aktivitetstilbud en uke i sommerferien med ulike tilbud gjennom uka, som en dag på matematikk- og teknologisenteret i kommunen, der barna får barna programmere egne konstruksjoner i en legolab, jobbe med droner etc., svømmehall, matlaging og skolekjøkken, tur til skihytta for fisking og orientering, tur til Våtmarksenteret for å lære om fugler og dra til et gårdsbruk der barna kan delta i gårdsarbeidet og hilse på dyr, og tur til Leksdalsvannet hvor barna kan bade, padle kano, lage mat i friluft m.m.

Tilskudd: 75.900 kroner


12) Navn på prosjekt: Røde Kors aktiviteter

Søker: VERDAL RØDE KORS

Beskrivelse: Gratis aktiviteter for barn og barnefamilier i regi av Verdal Røde Kors. Aktiviteter annenhver onsdag med alt fra natursti, bowling, kano, klatring, diskotek, førstehjelp etc. Trivselstur i påsken, jul på Stiklestad, familiekvelder, juleaksjon.

Tilskudd: 53.700 kroner


Slik var fjorårets tildeling:


- Kan gi tilbud vi ikke hadde fått til ellers

Det er utdelt 2.6 millioner kroner mot barnefattigdom i Nord-Trøndelag. Verdal og Levanger fikk mest.