F-16 fra Ørland i Europas største flyøvelse

F16-fly fra 338-skvadronen på Ørland deltar når Norge, Finland og Sverige arrangerer felles luftforsvarsøvelse fra mandag 22. mai til fredag 2. juni 2017.

Scenarioet i øvelsen tilrettelegger samtrening for multinasjonale styrker, der de øver sammen på luftoperasjoners gjennomføring i krisesituasjoner, melder Forsvaret.   Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

​​​​​​​​​​Under den multinasjonale øvelsen, Arctic Challenge Exercise 2017 (ACE), vil det være med over tusen deltakere og over hundre militære fly, melder Forsvaret.

Årets Arctic Challenge Exercise er den tredje øvelsen som Norge, Finland og Sverige organiserer og planlegger sammen.

121 nasjoner deltar

Øvelsen har foregått hvert andre år siden 2013. I år er den ledet av det finske luftforsvaret, som har hovedansvar for planlegging, og at øvelsen spiller ut over de nordlige delene av vertslandene.


På tokt med Awacs LX-N 90453

Etter å ha passert tre kontrollposter på tur inn på Ørland Hovedflystasjon er Trønder-Avisa klarert til å være med et av NATOs AWACS overvåkningsfly på et sekstimers oppdrag.

 

Hovedaktiviteten vil være i Bodø, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland. Norge, Finland, Sverige, Nederland, Belgia, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits og USA deltar på ACE 17.

Skal øve på krise

ACE er del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er samtrening mellom Finland, Norge og Sverige. På tilnærmet ukentlig basis trener landene sammen mellom landegrensene i oppdrag som inneholder kombinert kamptrening i luften, med utflygninger fra deres baser i nord.Scenarioet i øvelsen tilrettelegger samtrening for multinasjonale styrker, der de øver sammen på luftoperasjoners gjennomføring i krisesituasjoner, melder Forsvaret.

- Unik realistisk øvelse

Oberst Petteri Seppälä, øvelsesleder fra luftoperasjonssenteret til Luftforsvaret i Finland sier at ACE 17 er en unik realistisk luftøvelse i verdensklassen fordi den planlegges, forberedes og gjennomføres i et tett samarbeid mellom de tre nasjonenes luftforsvar.


US Marines vurderer Værnes som hovedbase i Europa

De amerikanske marinestyrkene på Værnes snakker nå åpent om å gjøre den norske militærleiren til sin europeiske hovedbase.

 

– Alle de multinasjonale aktørene og det brede spekteret med militære fly gjør det interessant og utfordrende med tanke på planlegging og gjennomføring. Øvelsen viser det finske, norske og svenske luftforsvarets allsidighet og den gode samarbeidsevnen vi har, sier oberst Petteri Seppälä.

Ett B52 bombefly deltar

De tolv nasjonene som deltar, vil bidra med over tusen deltakere og over hundre militære fly. 

I tillegg til jagerfly, transport- og forbindelsesfly, tankfly, elektronisk krigføringsfly, transporthelikopter og 330-skvadrons redningshelikoptre, vil også Luftvernbataljonen være med på øvelsen med bakkestyrker.


Cold Response-ledelsen måtte stanse Facebook-gruppe

Da det ene laget under krigsøvelsen Cold Response forsøkte å finne det andre via sosiale medier, reagerte ledelsen.

 

Sjøforsvaret vil støtte øvelsen med personell og fartøy. For første gang i ACE vil det også være med et amerikansk B-52H bombefly.

Et B-52, som til vanlig er stasjonert i Storbritannia, deltok også under Cold Response i mars 2016 i Nord-Trøndelag. Som i 2016 vil det store bombeflyet heller ikke lande på noen av basene denne gangen, men delta i et luftoppdrag på slutten av øvelsen.