Varsler om støy på grunn vegarbeid i Verdal

To veger i Verdal skal få ny asfalt.

Denne vegen skal snart få ny asfalt.   Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

Det gjelder Kjærhaugvegen, som går forbi Verdal Båt Scooter & MC, parkeringsplassen til Verdal stadion, og videre bortover boligfeltet på den andre siden av jernbanelinja. Og fylkesveg 173, fra Verdal ungdomsskole, over gamle Ørabru og til Holbergkrysset på Ørmelen.

Verdal kommune varsler på sine hjemmesider at arbeidet kan medføre støyplager i perioden 21. mai til 24. mai.

Arbeidet skal etter planen foregå på kveldstid og om natten.

Vegarbeidet vil bestå av asfaltfresing, feiing og asfaltlegging.

Under arbeidet vil biltrafikken reguleres ved manuell dirigering og ledebil, opplyses det på kommunens hjemmesider.


Gamle Ørabru kan bli gang- og sykkelveg

Skoledebatten i Verdal aktualiserer forslaget om å stenge den gamle Ørabrua i sentrum for biltrafikk. Statens vegvesen er positiv til ideen.