Historisk gård til salgs

Gården Mo Søndre tre kilometer øst for Stiklestad i Verdal er til salgs. Prisantydning er vel ti millioner kroner.
Nyheter

Ett døgn etter at gården Mo søndre i Verdal ble lagt ut på Finn.no har eiendomsmegler Lasse Sørli i Koppang landbruks- og næringsmegling AS allerede en del navn på blokka.

– I løpet av døgnet som er gått har det vært 600 inne på annonsen, og ti nedlastinger av prospektet, sier Sørli til Trønder-Avisa.

5.000 vil kjøpe gård

Det har de siste ukene ryktes at den veldrevne gården Mo søndre tre kilometer øst for Stiklestad Nasjonale Kultursenter skulle selges ut av familien som har eid den i fire generasjoner.

Koppang landbruks- og eiendomsmegling sitter med en base på over 5.000 personer og familier på landsbasis som er på utkikk etter det riktige gårdsbruket.

– Det er merkbart stor interesse. Vi er relativt nyetablert i Trøndelag, men skal nå med det første ut i markedet med ti-femten gårder i Trøndelag som skal selges. De fleste ligger faktisk i Nord-Trøndelag.

Frasier seg odelsrett

Eierne selger den staselige familiegården, som i tillegg til eget areal, leier over 300 dekar dyrkajord, fordi ingen av etterkommerne ønsker å ta over. Odelsspørsmålet er nå i ferd med å bli formelt avklart, opplyser Sørli.

– Ingen av ungene skal ta over. Dette har vær livsverket til de to som har drevet gården i over 40 år.

Begge driverne er snart pensjonister og ønsker å nyte pensjonisttilværelsen.

– Å drive en slik type gård er ikke en åtte-til-firejobb. Det er en livsstil, sier Sørli som konstaterer at gården bærer preg av at driverne har hatt stor kjærlighet til gården og dyrene de har hatt ansvar for i alle disse årene.

– Det er ikke å legge skjul på at det er mye følelser inne i bildet når den nå skal selges, sier Sørli.

I familien siden 1900

Mo søndre som har vært i familiens eie siden begynnelsen av 1900-tallet.

Gårdens tidligere hovedbygning, den gamle Molåna, sto på gården fra 1783 til slutten av 1940-tallet. Da ble den flyttet fra gårdstunet og ned til museumsområdet på Stiklestad, hvor den i dag står.

Ifølge prospektet har gården et flott opparbeidet og skjermet indre tun og har sentrumsnær beliggenhet, seks kilometer fra Verdal sentrum.

Gårdens totalareal er 347 dekar. Prisantydning i salgsprospektet er 10.250.000 kroner.

– Forventer du denne prisen eller vil den gå for mer?

– Det er vanskelig å si. Gårdsbruk og prising er det mye konsesjonen som avgjør. Landbrustaksten på gården på 10.080.000 kroner.

Gris, sau og korn

Gården drives i dag med konsesjon for avlspurker og med oppfôring av 1.000 slaktegriser pr. år - tilsvarende én konsesjon. I tillegg har gårdsbruket 50 vinterfôra suer. Saueholdet drives med slipp på egen eiendom. På jorda drives det også produksjon av korn og gress.

Selger eier halvparten av Major Maskinlag DA, som drives sammen med nabobonden. Maskinlaget har mye moderne utstyr og driver med leiekjøring med kundebase på hele Innherred. Foretaket tar på seg vedarbeid, pløying, tresking, såing og sprøyting og andre egnede oppdrag.

Skog på eiendommen er i all hovedsak vedskog av or, og dermed klassifisert som uproduktiv skog. Det eksisterer ingen skogbruksplan. Det er ingen jaktrettigheter på gården, utover ordinær småviltjakt.