Stadig flere bruker sykkelen til transport

Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening sier det er et skifte på gang, fra at folk bruker sykkel til å trene til at de bruker den som framkomstmiddel.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

I anledning sykkelens dag lørdag kommenterer generalsekretær Andersson i Syklistenes Landsforening trenden.

– Tidligere var det primært trening folk brukte sykkelen til, nå er det i mye større grad transport, særlig i byene. Det er i ferd med å snu, selv om det ikke går fort nok, sier han til NRK.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat for landsforeningen kommer det fram at 75 prosent i Norge har sykkel. Undersøkelsen viser at to av tre nordmenn ønsker å sykle mer. Samtidig viser undersøkelsen at bare 27 prosent av syklistene synes arbeidsgiver tilrettelegger godt nok for sykling til jobben.

Til Fagbladet.no sier Andersson at gevinstene er store for arbeidsgivere som legger til rette for at flere ansatte skal sykle til jobb, som bedre helse hos de ansatte og styrket bunnlinje ved redusert sykefravær. Av kvinnene som ble spurt, svarte 70 prosent at de ønsker å sykle mer. Tilsvarende andel for menn var 63 prosent.

Mange av sykkelforeningens lokallag feirer sykkelens 200-årsjubileum i forbindelse med sykkelens dag.

Elsykkelsalget suser rett til himmels

Sportsbutikkene forventer opp mot dobling av elsykkelsalget i år.