Tre grendeskoler vedtatt nedlagt i Verdal

Leksdal, Ness og Volden skole ble vedtatt nedlagt med knappest mulig flertall i kommunestyret mandag kveld.

Her vedtar et knappest mulig flertall av kommunestyret i Verdal at tre grendeskoler skal legges ned fra 2018. Representantene som var for forslaget forholdt seg i ro, mens de som ønsket å opprettholde dagens skolestruktur viste det ved stemmetegn.   Foto: Berit Buran Juul

Mange hadde tatt turen og fulgte med behandlingen av skolesaken i kommunestyresalen, deriblant Roy Anders Berg (t.h) og Gjermund Gomo.  Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

VERDAL: – Vi vil ha en desentralisert skolestruktur i Verdal, men vi klarer ikke å opprettholde dagens struktur, sa Trine Reitan (Ap) fra talerstolen.

Komitélederen for Mennesker og livskvalitet talte ikke bare til kommunestyret, men også til et stort antall tilhørere bakerst i kommunestyresalen.

Etter flere timer med debatt var det Arbeiderpartiet som fikk gjennomslag for sitt syn i skolesaken. Et knappest mulig flertall – 18 mot 17 – gikk inn for å legge ned skolene i Leksdal, Ness og Volden.

Kommunen har ti skoler i dag.

Nedleggelser fra neste år

Vedtaket går nærmere ut på at:

* Elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter per 1. august i 2018.

* Elevene fra Ness oppvekstsenter flyttes over til Vinne skole fra 1. august i 2019.

* Elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1. august 2022.

* Det gjennomføres et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Garnes, Vuku, Vinne, Ørmelen og Stiklestad gjennom en fem års periode med start høsten 2017.

Reitan påpekte at Arbeiderpartiet ikke tror en nedleggelse av skoler er positivt for bygdene.

– Vi vet at skolen har en funksjon utenfor skoletida, men det gjør ikke at skolen er bygda. Det er folkene som er bygda. Vi ønsker å gi langsiktighet for elever, ansatte og foresatte, sa Reitan.

Kristelig Folkeparti støttet forslaget om å legge ned Volden skole, men ingen andre. Varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H) fremmet forslag om å legge ned alle fire grendeskoler.

– Vi ser at elevgrunnlaget og dermed ressursene ikke strekker til, sa hun.

Fremmet utsettelsesforslag

Arvid Wold (MDG) fremmet et utsettelsesforslag innledningsvis i debatten.

– Det finnes mange ulike planer i kommunen, men ingen som motsvarer sentrumsplanen. Vi vil utsette saken, og be om at det utarbeides egne og egnede kommunedelplaner for å opprettholde og utvikle lokalsamfunnene, sa han.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre stilte seg bak forslaget, men forslaget ble nedstemt med 19 mot 16 stemmer.

Pål Sverre Fikse sa at skolesaken er den største og viktigste saken som behandles av kommunestyret.

– Det kommer til å bli en trist merkedag for Verdal. Vi ser et enormt engasjement. Det viser hvor viktig skolen er for bygdene, sa han.

Fikse påpekte også at bunnen i elevtall er nådd rundt 2023, og vil stige etter den tid.

– Jeg mener dette er feil medisin. Vi vil sitte igjen med to skoler som er utenfor fem kilometers omkrets fra Esso, og det med den geografien vi har.

Etterlyste privatskole-signal

Avslutningsvis etterlyste Fikse svar på hvordan Arbeiderpartiet stiller seg til etableringer av privatskoler i kommunen. Både i Helgådalen og Leksdal er det planer om å etablere privatskole.

– Hva er signalet på privatskole? Hva vil Arbeiderpartiet svare når søknadene kommer? Det synes jeg innbyggerne fortjener å få et svar på, sa Fikse.

Trine Reitan (Ap) svarte at Arbeiderpartiet vil ta stilling til privatskoler når det foreligger grunnlag og kunnskap til å gjøre det.