Vegarbeid mellom Kongsmoen og Folda bru

Arbeidet starter mandag 14. august. Hastigheten vil bli satt ned til 50 km/t.

På grunn av arbeidet blir det nedsatt hastighet til 50 km/t.  Foto: Nils Kr. Thompson Eikeland

Nyheter

På oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal Statens Vegvesen overflatebehandle fylkesveg 17 mellom Kongsmoen i Høylandet kommune og Folda bru i Nærøy kommune. Det opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

Strekningen er 17 km lang, og overflatebehandlingen foregår på den måten at de sprøyter ut et bindemiddel som de sprer pukk og sand på.

– Vi gjør dette for å hindre ei videre utvikling av skader som har oppstått i asfaltdekket, sier leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen Region midt, Thor Asbjørn Lunaas.

Viktig å kjøre sakte

Arbeidet starter mandag 14. august og vil pågå ut uken. På grunn av arbeidet blir det nedsatt hastighet til 50 km/t.

– Det er viktig at folk kjører sakte i området mens arbeidet pågår. Hvis de ikke gjør det, så kan det føre til steinsprut og skader på kjøretøyene, sier Lunaas.

Det blir nedsatt hastighet helt til steinen har festet seg til bindemiddelet. Dette tar erfaringsmessig minimum ett døgn, opplyser Vegvesenet.