44 bjørner skutt så langt

Mer enn halve jaktkvoten er fylt i Jämtland.

Skutt: Inntil fredag kveld var det 63 prosent av bjørnene i jaktkvoten i Jämtland skutt.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Etter seks dagers jakt er 44 av en jaktkvote på 70 bjørner skutt i Jämtland. Jakta startet sist mandag og går til 15. oktober. Fram til da er målet å skyte 70 bjørner.

I går stoppet länsstyrelsen jakten øst for Østersund. Det er fremdeles en kvote på fem bjørner igjen i grenseområdene mot Norge i nordøst, mens det gjenstår 21 bjørner i kvoten i sørdelen av länet, sør for E14, opplyser länsstyrelsens rovdyrjakttelefon.

Skal bli færre

Länsstyrelsen i Jamtland mener det finnes rundt 780 bjørner i fylket. Det er innenfor målet om å ha en stamme på mellom 500 og 800 bjørner. Men bjørnestammen skal likevel reduseres til et mål på rundt 650 dyr.

I Jämtland er det først og fremst hensynet til reindrifta som gjør at antall bjørn skal ned. I Norge tar også bjørn en del rein, men her er det først og fremst sauenæringa som sliter tungt med rovdyr som forsyner seg av sau på utmarksbeite i deler av fylket.

Denne helga starter sauesankinga for fullt i flere deler av fylket.