Ingen endring på benken

Disse fem skal representere Nord-Trøndelag de neste fire årene.

Stortinget: Elin Agdestein, Ingvild Kjerkol, Marit Arnstad, André Skjelstad og Arild Grande skal representere Nord-Trøndelag de neste fire årene.  Foto: Fotomontasje

Nyheter

Det er fem erfarne stortingspolitikere som skal være nordtrøndernes representanter på Stortinget. Elin Agdestein (H) går inn i sin andre periode. I denne perioden har hun sittet i utenriks- og forsvarskomiteen.

Ingvild Kjerkol (Ap) går inn i sin andre periode. Hun har sittet i Helse- og omsorgskomiteen de to ssite årene. Før det satt hun i transportkomiteen i to år.

Arild Grande (Ap) går også på sin tredje periode som fast møtende representant. Han møtte også fast fra 2005 til høsten 2009 da Bjarne Håkon Hanssen var statsråd. Han har i siste periode sittet i Familie- og kulturkomiteen og har hatt spesialansvar for Aps mediepolitikk.

André Skjelstad (V) startet sin stortingskarriere i 2005. Så falt han ut ved valget i 2009. I denne perioden har han vært medlem i Kommunalkomiteen.

Marit Arnstad (Sp) er nestoren på stortingsbenken fra Nord-Trøndelag. Hun har tre perioder bak seg på Stortinget. Fra 1993 til 1997, fra 2001 til 2005 og fra 2013 til 2017. Den siste perioden har hun vært medlem næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen.