Enkelt å gjøre eldre rekkehus mer brannsikre

Direktoratet for byggkvalitet mener det finnes enkle måter å forbedre brannsikkerheten i rekkehus.
Nyheter

Rekkehusbrannen i Vinne natt til søndag spredte seg mellom leilighetene over kaldloftet. Spørsmålet er om det finnes tiltak som kan bedre brannsikkerheten på eldre rekkehus.

Ja, mener Direktoratet for byggkvalitet,  etaten som forvalter det bygningstekniske regelverket i Norge.


Politiet slår fast at brannen startet i andre etasje

Ikke mistanke om at brannen var påsatt.


Mye kan gjøres innvendig

- Det finnes en rekke alternativer for oppgradering av brannsikkerheten i eldre rekkehus, fra de forholdsvis enkle som kan bety oppdeling av loft med innvendige brannskillevegger, tetting av gesimskasse på undersiden, brannalarmanlegg med detektering på loft  - til de de mer kostnadskrevende tiltak som installering av automatisk slokkeanlegg, sier senioringeniør Trond Andresen.

Også muligheter utvendig


Ni til sykehus etter rekkehusbrann

Ni personer er kjørt til sykehus og åtte måtte ha hjelp til å finne overnattingssted.

 

Hva som eventuelt foretas av branntekniske utbedringer ved utvendige renoveringer er ikke noe vi har oversikt over.

Det kan tenkes at man ved slike renoveringer oppgraderer gesimskasser for derav å hindre brannspredning utvendig via vinduer til loft, dette må da vurderes i sammenheng med luftemuligheter for loftsrommet, men lar seg stort sett enkelt løse.