Kinesisk firma har gitt det laveste anbudet på Beitstadsundbrua

276,8 millioner kroner vil kineserne ha for jobben.

Illustrasjon av Beitstadsundbrua. 

Nyheter

Onsdag var det tilbudsåpning på bygging av Beitstadsundbrua på framtidig fylkesveg 17.

Det opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

Tradisjonell stålkassebru

Firmaet som har gitt det laveste anbudet på brua heter Sichuan Road and Bridge Group. Nærmeste konkurrent, PNC Norge, har gitt et anbud på 317,9 millioner, mens tredje og siste anbyder, Skanska, vil ha 338,6 millioner for jobben.

Entreprisen som ble lyst ut midten av august, og omfatter bygging av brua og elektroarbeid, lysmaster, rekkverk og asfaltering.

Beitstadsundbrua blir en tradisjonell stålkassebru med betongdekke i seks spenn. Brua blir 578 meter lang og elleve meter bred.

Hadde forventet flere anbydere

Statens vegvesen bygger prosjektet på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad sier i pressemeldingen at han var spent før dagens tilbudsåpning.

– Bygging av Beitstadsundbrua er et omfattende prosjekt, og vi har lagt ned mye arbeid i tilbudsgrunnlaget. Vi er fornøyd med at tre entreprenører har gitt tilbud, men hadde forventet at enda flere meldte sin interesse, sier Brønstad.

Byggingen av brua inngår i prosjektet Dyrstad-Sprova-Malm som er delt inn i fem entrepriser. Tilbudene som kommer inn på hver entreprise har derfor innvirkning på totalkostnaden for hele prosjektet.

Kontraktsigneringen skjer i november.