Åpner for lisensfelling av to ulver

Det er åpnet for lisensfelling av to ulver i Midt-Norge høsten/vinteren 2017/2018.
Nyheter

NAMSOS: Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet i mai vedtak om lisensfelling av ulv i hele Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med en kvote på to ulver.

Bakgrunnen for vedtaket er skader av ulv på tamrein, sau og lam i 2016, samt skadehistorikk fra tidligere år.

Det er en del krav som oppfylles for å jakte på ulven, og jegere som ønsker å delta i lisensfellinga må registrere seg som lisensjeger via nett, men det kan nevnes at kravene til våpen, ammunisjon og skyteprøve er de samme som for elgjakt. Ytterligere opplysninger finnes på www.fylkesmannen.no.

Lisensfellinga av ulv startet 1. oktober 2017, og avsluttes 31. mars 2018.