Her er lista trønderske politikere blir bedt om å samle seg bak

Trøndertoppene Ingvild Kjerkol og Trond Giske lanserer nå planer om faste møter blant de trønderske representantene, og en liste med 10 punkter de ber alle stille seg bak.
Nyheter

Her er lista Ap ber trønderpolitikerne på Stortinget samle seg bak
  • 1. Sikre Stortingets engasjement til Stiklestad 2030 og Norges nasjonsjubileum.
  • 2. Sikre gode helsetjenester i hele Trøndelag. Utvikle St. Olav Hospital som et av Norges beste integrerte universitetssykehus, og sikre sykehusene i Levanger, Namsos, Røros og Orkdal med god driftsøkonomi og rom for investeringer.
  • 3. Sikre at Trøndelag politidistrikt får rammer til å utføre samfunnsoppdraget, at gevinst ved omstilling blir igjen i politidistriktet, og at distriktet får etablere egne fasiliteter på Værnes Garnison for trening.
  • 4. Sikre økonomien til den nye trøndelagsregionen og en desentralisert struktur for videregående skoler.
  • 5. Støtte opp om prosjektet fylkesmann og kommunene i Trøndelag har søkt støtte til for å prøve ut en mer helhetlig modell for barnevernstjenesten.
  • 6. Raskere og oftere tog gjennom opprusting av Trønderbanen, og en fullgod E6 gjennom hele Trøndelag.
  • 7. Sikre og utvikle kulturinstitusjonene i Trøndelag som står på statsbudsjettet.
  • 8. Styrke frivilligheten og idretten og utvikle Trøndelag som en sterk arrangementsregion.
  • 9. Utvikle Trondheim og Trøndelag som Norges beste studie- og forskningssted.
  • 10. Sikre og skape ro rundt Investinor og utvikle kapitalmiljøene i Trøndelag.