Nytt redningsforslag for Norske Skog

Styret har lagt fram et nytt og endelig redningsforslag som siste mulighet før konkurs for Norske Skog.

Styreformann Christen Sveaas under presentasjonen av ny redningsplan for Norske Skog.  Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Nyheter

Christer Sveeas og styret i Norske Skog la onsdag ettermiddag fram nok et nytt refinansieringsforslag. Selskapet skriver at om ikke forslaget får gjennomslag vil det trolig ende med konkurs.

– Vi legger i dag fram et forslag som har blitt til gjennom diskusjoner med alle eiergrupperingene, skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Ber om støtte

Det nye forslaget til kriseplan ble varslet mandag, etter at et forslag lagt fram 18. september ikke fikk nok støtte blant aksjonærene og kreditorene.

– Jeg ber alle aksjonærer i Norske Skog om å støtte dette refinansieringsforslaget, siden alle andre alternativer vil føre til mindre verdi og en komplisert konkursprosess, sier styreleder Christen Sveaas i meldingen.

Det nye forslaget til kriseplan ble varslet mandag, etter at et forslag lagt fram 18. september ikke fikk nok støtte blant aksjonærene og kreditorene.

– Jeg oppfordrer alle interessenter i Norske Skog til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Sikrede kreditorer får 91 prosent

I forslaget skriver Norske Skog at eierandelene i selskapet vil se slik ut dersom planen blir vedtatt:

– Långivere med pant i selskapets fabrikker: 91,0 prosent.

– Långivere uten pant: 6,3 prosent

– Nåværende aksjonærer: 2,7 prosent.

De siste ukene har det pågått intense diskusjoner om veien videre for selskapet, og til sammen har seks selvpålagte frister for å komme til enighet blitt utsatt.

– Har bred støtte

Ifølge styret er forslaget som nå legges fram endelig.

–Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantsikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske fremgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet. Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene, heter det i børsmeldingen.

Styret skriver samtidig at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og "betydelige aksjonærer" i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget.

Alternativet er skifteretten

Som tidligere blir det advart om at styret trolig vil begjære gjeldsforhandling eller konkurs gjennom norsk rettsvesen dersom planen ikke lykkes.

– Etter all sannsynlighet, vil dette resultere i tap av alle verdier for de usikrede obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene. Styrene anbefaler derfor at alle obligasjonseiere og aksjonærer godkjenner det nye rekapitaliseringsforslaget, skriver selskapet.