NRK: Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2

Regjeringspartiene vil helst sikre flertall for statsbudsjettet med de gamle støttepartiene KrF og Venstre, men fjerner ifølge NRK skatteklasse 2. KrF reagerer.
Nyheter

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

– Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Også i statsbudsjettet for 2014 ble skatteklasse 2 forsøkt fjernet av regjeringen, men KrF fikk reddet den. Ved siden av å hente inn mer penger, er motivasjonen for å kutte i ordningen hensynet til integrering.

– Det vil alltid være ulike prioriteringer mellom de fire partiene, men vi har i fire år funnet sammen til en enighet. Ambisjonen er at det skal skje denne gangen også. KrF og Venstre skal få sette sitt preg på det endelige resultatet, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad til NTB.