Nei til dyrevern – ja til pelsdyr

Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern.
Nyheter

Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner. Det skaper reaksjoner.

Regjeringen ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet. Frivillige organisasjoner bør drives selvstendig og ikke være avhengig av støtte fra staten, sier regjeringen i sitt budsjettforslag.

To millioner til pelsnæringen

Samtidig vil regjeringen gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.

– Det er en skandaløs prioritering. Landbruksministeren forsøker å kneble pelsdebatten. samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH har fått støtte i to år etter at initiativ fra MDG og Venstre ga gjennomslag. Nå er de blant organisasjonene som kan miste statsstøtten.

33 frivillige organisasjoner rammes

Totalt vil 33 frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet rammes. Listen inkluderer Kvinner i skogbruket, Natur og Ungdom, OIKOS – Økologiske Norge og Norges Bygdeungdomslag.

– Vi kan ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner. Disse organisasjonene er viktige bidragsytere inn i den store debatten om utviklingen av jord- og skogbruk i Norge, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlags leder Merete Furuberg.