Støre: – Tar ikke tak i de store oppgavene

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen viser liten vilje til å satse på arbeid og velferd i statsbudsjettet for 2018.

Etterpå: Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke imponert over budsjettet regjeringen har lagt fram.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Nyheter

– Dette er ikke et statsbudsjett som tar tak i de store oppgavene, sier Ap-lederen i en pressemelding.

Støre sier det er en for svak satsing på tidlig innsats og flere lærere i skolen og manglende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen.

Savner klimagrep

Han sier videre at det heller ikke er noen tydelige grep for å nå 2030-målene i klimapolitikken.

– For Arbeiderpartiet skal det viktigste for Norge også være det viktigste i norsk politikk: Flere arbeidsplasser, en trygg eldreomsorg, en skole der flere får muligheten til å lykkes og et klimavennlig samfunn, sier Støre.

Bruker opp handlingsrommet

Partiets finanspolitiske talsmann Trond Giske sier han er glad for at det går bedre i norsk økonomi, men han mener at regjeringen har brukt opp mye av handlingsrommet gjennom høy oljepengebruk og dyre skattekutt de siste fire årene.

Selv om regjeringen nesten har doblet oljepengebruken, så har ikke Høyre og Fremskrittspartiet brukt pengene på det som er viktigst for framtida, sier Giske.

Sp-Vedum: En politikk for de få

– Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en politikk for de få, uten å ta hensyn til hele landet, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– I valgkampen i 2013 lovet Frp at bompengene skulle fjernes og drivstoffavgiftene skulle ned. Resultatet ble rekordøkning i både bompenger og avgifter. For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes, de hadde til og med radioreklame med det som hovedsak. Hva skjer i det første budsjettet? Eiendomsskatten fortsetter som før. Regjeringens største satsing er et løftebrudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.