14-åring døde på grunn av systemsvikt.

Epost med røntgensvar ble aldri åpnet av legevakta

Fylkeslegen konkluderer med at en 14-åring fra Levanger ikke fikk forsvarlig helsehjelp før han døde. En epost med viktige røntgensvar ble aldri lest, og dermed fikk ikke gutten den oppfølgingen han burde fått.

Tok tak: – Vi så at slik det fungerte, kunne vi ikke ha det. Det er ikke slik det skal være. Vi tok tak i dette med elektronisk meldingsflyt ved innflytting i nye legevaktlokaler, sier leder Peter Daniel Aune i Innherred interkommunale legevakt.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Da Innherred in­ter­kom­mu­na­le le­ge­vakt åp­net inn­bok­sen for epost i juni 2015 fløt den nær­mest over av rønt­gen­svar fra Sy­ke­hu­set Levanger, også sva­ret som gjaldt 14-årin­gen fra Ekne som døde av hjer­te­svikt 15. de­sem­ber i fjor.