Kineserne kan få bygge broen i Beitstad likevel

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøens innstilling er klar: Sichuan Road and Bridge Group bør ikke utestenges fra anbudskonkurransen på fylkesvei 17.

FØLGES TETT: Kinesiske myndigheter er opptatt av hva som skjer når politikerne i Trøndelag skal ta stilling til om de vil tillate kineserne å bygge brua over Beitstadsundet. Foto: Johan Arnt Nesgård  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Sent søndag kveld ble fylkesrådmann Odd Inge Mjøens innstilling om den omstridte brosaken i Beitstad klar.

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag har tidligere innstilt på å utestenge Sichuan Road and Bridge Group fra anbudskonkurransen om broen over fylkesvei 17, men bestemte seg så for å oversende saken til nye Trøndelag fylkeskommune.


Ap vil ikke svare om de støtter Kina-innstilling

Kina-saken i Beitstad blir trolig avgjort på et internt Ap-møte mandag kveld.

 

Mjøen, som er fylkesrådmann i nyfylket, har nå kommet til motsatt konklusjon, og vil slippe til kineserne. Hvis fylkesutvalget (formannskapet) i nye Trøndelag er enige når de behandler saken tirsdag, blir det opp til Statens vegvesen å vurdere kineserne opp mot de to andre tilbudene i saken.

Fylkesutvalget godkjenner at alle tilbud som er mottatt innen tilbudsfristen kan vurderes i den videre anbudsprosessen, står det i saksinnstillingen til rådmannen.

Risiko

Rådmannen frykter søksmål fra det kinesiske selskapet om de utestenges.

– Fylkesutvalget har tre valg: Å akseptere tilbudet, å utestenge dem eller å avlyse hele konkurransen. Det siste er minst sannsynlig, for da risikerer du erstatningsansvar fra alle tilbyderne. Nummer to mener jeg som fylkesrådmann er risikofylt, ut fra begrunnelsen at det kinesiske selskapet i forkant av fristen stilte to spørsmål til Statens vegvesen, som de har fått svar på. Disse anbudsdokumentene er også ute på Doffin, og tilgjengelig for hele verden. Dette selskapet er også antatt av vegvesenet på Hålogalandsbrua. Når dette selskapet dukker opp som spørsmålsstiller i Nord-Trøndelag burde det kanskje ringt en bjelle, og vegvesenet burde varslet sin oppdragsgiver. Det ble ikke gjort, sier Mjøen til Trønder-Avisa.

Pådrar seg risiko

– Hovedgrunnen til at du anbefaler å akseptere dem er at konkurransen allerede var over da fylkesrådet ville avvise dem?

– Ja, anbudsfristen var utløpt, og det var ikke nektet deltakelse fra land som ikke har handelsavtale med Norge i utgangspunktet. Det var vel ingen som tenkte på det, vil jeg tro. Det var også mulig å endre anbudsgrunnlaget fram til anbudsfristens utløp, men det ble heller ikke gjort. Hvis vi avviser dem må vi anta at vi pådrar oss et søksmål, og en mulig erstatningssak, sier Mjøen.

– Ville du anbefalt å akseptere selskapet dersom konkurransen startet nå?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Det får vi komme tilbake til når vi skal behandle anskaffelsesreglementet i Trøndelag fylkeskommune.

Bør ha lik politikk

Mjøen retter samtidig krass kritikk til nasjonale myndigheter for at det ikke eksisterer noen nasjonal linje på om kinesiske selskaper skal få delta.

– Jeg syns det er uholdbart at vi kan komme opp i en situasjon hvor vi har ulik politikk på dette området. Det må være forutsigbarhet i dette også for utenlandske selskaper fra land uten handelsavtale.

– Hvordan framstår en vegeier som først styrer mot å utestenge et selskap, og nå er på vei mot å akseptere dem?

– Det er det jeg sier: Det er en fordel om nasjonale myndigheter har regelverk på dette området.

– Har ikke staten sagt noe om dette, ved å akseptere selskapet i konkurransen om Hålogalandsbrua?

– Jo, de har for så vidt det. Samtidig sier den samme staten at vi har full rett til å avvise tilbud fra land vi ikke har handelsavtale med, sier Mjøen.

Hasteparagraf

Fylkesutvalget skal behandle saken med hjemmel i kommunelovens paragraf 13, den såkalte hasteparagrafen. Det betyr at fylkesutvalget behandler den på vegne av fylkestinget, som må godkjenne behandlingen i ettertid.

Behandlingen tirsdag blir ekstra intrikat av at fire av de 15 politikerne i fylkesutvalget også sitter i det nordtrønderske fylkesrådet, som altså gikk inn for at kineserne ikke slipper til. Mjøen mener disse fire, Anne Marit Mevassvik (Ap), Tomas Hallem (Sp), Terje Sørvik (Ap) og May Britt Lagesen (Ap) ikke bør delta i saksbehandlingen tirsdag.

Inhabilitet

– Betyr det at du allerede har fire stemmer som vil stemme mot innstillingen?

– Jeg vil anbefale dem som har deltatt i tidligere behandling av denne saken å vike sete i behandlingen i fylkesutvalget.

– Hvorfor?

– Det kan stilles spørsmål om habiliteten.

– Hvor hjemler du det?

– I kommuneloven. En del av dem fra fylkesrådet har uttalt seg ganske sterkt i mediene. Det kan bidra til at dette kan medfølge spørsmål om habilitet. Hvis jeg får spørsmål om dette i fylkesutvalget vil det være min anbefaling, sier Mjøen.

Advokathjelp

De siste dagene har fylkeskommunen jobbet intenst med å sjekke alle sidene av denne saken. For å unngå å trø feil har de også hyret inn advokatfirmaet Steendrup Stordrange.

– Vi har hatt en advokat som bistått i arbeidet, sier Mjøen.

– Har dere vært i kontakt med Utenriksdepartementet?

– Vi har ikke det, men Utenriksdepartementet har vært i kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Klart billigst

Hvis fylkesutvalget sier ja, blir det anbudskriteriene som avgjør hvem som får kontrakten. Jobben med å tildele kontrakt gjøres av Statens vegvesen på oppdrag av fylkeskommunen, og ingen politiker skal inn og vurdere tilbudene opp mot hverandre.

Trolig stiller det kinesiske selskapet svært sterkt. Pris er nemlig det kriteriet som veier tyngst, og kinesernes tilbud var på 276,8 millioner kroner. PNC Norge, som har det nest billigste tilbudet – skal ha 317,9 mill, altså 40 millioner kroner mer.