Forandringsfabrikken i Verdal

Over 800 personer deltok på en fagdag ved Verdalsøra ungdomsskole der proffer delte sine erfaringer.

fagdag: Fra venstre på bakre rekke; proffene Fredrik og Astrid, og ansatt i barnevernstjenesten, Siv Mette Lindsetmo. Fra venstre foran; proffene Marie og Anika, og barnevernsleder i Verdal, Bente Nestvold.  Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

Dagen ble arrangert av barnevernstjenesten.

Alle ansatte som arbeider med barn og unge og deres livsbetingelser var invitert til å delta.

Barnevernstjenesten har de siste årene deltatt i prosjektet «Mitt Liv», som har som mål at barnevernet skal samarbeide tettere med barn og unge. Fire proffer fra Forandringsfabrikken snakket til de frammøtte.

– Barn og unge har mye kunnskap om egen livssituasjon, og derfor er de viktige samarbeidspartnere i vårt arbeid, sier barnevernsleder Bente Nestvold.


Barna er fremtiden vår

Innlegg: SkoleVil ikke ofre sosiale tilbud

Arbeiderpartiet og SV legger torsdag fram et alternativt budsjett for Steinkjer kommune i håp om å redde mange sosiale tiltak fra giljotinen.Fortsetter vegsatsingen i Verdal

Kommunen doblet vegpengene i fjor. Neste år fortsetter opprustingen av ni kommunale veger.