Plasten er på vei inn i oss

Oppfinnelsen løftet menneskeheten inn i en helt ny tidsalder. Nå kan den i verste fall ødelegge oss. Om det er mulig å snu utviklingen? Neppe. Derfor er dette er verre enn klimaendringene.

Om noen år vil det være mer plast enn fisk i havet, mener World Economic Forum. Mausund feltstasjon har nå fått i oppdrag å rydde store deler av trøndelagskysten for plast. Materialet som samles inn blir sortert og forsket på. FOTO: Mausund feltstasjon 

Nyheter

De første spede skritt ble tatt allerede på 1860-tallet, da John Wesley Hyatt fra New York utviklet Celluloid – et syntetisk stoff som de fleste i dag regner som det første plaststoff som ble framstilt industrielt.