Bygde på huset uten at familien visste noen ting

Mens Simen (13) og foreldrene var på fire ukers kreftbehandling, brukte venner og naboer 1.000 dugnadstimer på å bygge på huset deres – i all hemmelighet.
Nyheter

Det begynte som et ønske om å hjelpe. Da Simen Aarskog (13) fikk kreft for tredje gang, ønsket familie og venner å bidra med noe.