LO: Ser med stort alvor på Giske-varsler

Også mektige LO rykker nå ut med en klar beskjed om at organisasjonen ser alvorlig på varslene mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.
Nyheter

– Jeg ser med uro og stort alvor på varslene mot nestleder Trond Giske. Slik skal vi ikke ha det i arbeiderbevegelsen, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen i en uttalelse.

– Jeg kjenner ikke innholdet i varslingene til Arbeiderpartiet. Jeg er opptatt av at varslerne blir tatt på alvor og ivaretatt. Partiet har ansvaret for håndteringen av saken. Jeg har merket meg den sterke kritikken fra partileder Jonas Gahr Støre, framført i mediene, sier LO-sjefen.