Sterkt kritisk til Hadias Facebook-oppgjør

Trønder-topp May Britt Lagesen (Ap) mener Hadia Tajiks utspill på Facebook truer tryggheten til varslere i Ap.

Kritisk: May Britt Lagesen (Ap), som fram til nyttår er fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag, kritiserer Ap-nestleder Hadia Tajik.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Fredag kveld la Ap-nestleder Hadia Tajik ut en Facebook-melding, hvor hun kommenterte sakene rundt nestlederkollega Trond Giske som skaper krise i Ap.

I Tajiks melding kommer det fram at to varslere har kontaktet henne direkte.

– For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver hun blant annet.

Tajiks melding møter krass kritikk fra fylkespolitiker May Britt Lagesen i Nord-Trøndelag.

– Jeg reagerer sterkt på at vi har en i partiledelsen som kommenterer varslingene i partiet. De må vi lese på Facebook. Hadia har et noe større ansvar for det som skjer enn oss andre tillitsvalgte, nettopp fordi hun er nestleder, sier Lagesen til Trønder-Avisa.

Kan svekke tillit

Lagesen frykter Tajiks melding svekker tilliten til partiet, og kan hindre andre i å varsle.

– Når hun får informasjon om innhold i varslene, og i tillegg kunnskap om at varslerne ikke føler seg ivaretatt, så forventer jeg at hun handler for å ivareta dem, ikke håndterer saken gjennom sosiale medier, sier Lagesen.

– Har du noen formening om hvorfor Tajik la ut oppdateringen?

– Det har jeg ingen refleksjoner rundt i det hele tatt.

Lagesen sier hun har oppfattet at partiet har håndtert varslersakene rundt Giske greit.

– Det eneste faktum jeg kjenner, er det vi ser gjennom mediene. Jeg har hatt en opplevelse av at partiet har stått stødig og håndtert sakene, både gjennom det partilederen sier, det Giske sier og det som kommer fra sentralstyret. Så opplevde jeg i dag at "nei, det er kanskje ikke sånn, når en nestleder uttrykker seg på en helt annen måte", sier Lagesen med referanse til Tajik.

Lagesen sier kritikken av Tajik ikke handler om Giske.

– Dette handler ikke om saken, men om systemene knyttet til varsling.

Vurderer utmelding

I den påfølgende debatten på Facebook skriver fylkespolitikeren at hennes tid i Ap kan være over.

– Selvfølgelig forbeholder jeg meg retten til å mene noe om denne statusoppdateringen, som etter mitt syn stadfester hvor alvorlig det egentlig er i vår partiledelse. Tiden er nok kommet for å vurdere å melde seg ut nå, dette er langt unna mine verdier, skriver Lagesen.

Overfor Trønder-Avisa moderer hun dette litt.

– Jeg havnet i diskusjon med noen, og opplevde at det ble litt nett-troll-aktig. For meg handler det om å sette et bilde på frustrasjonen rundt at partiledelsen ikke framstår tillitsvekkende om varslingssaker.

Hadia Tajik skriver i en tekstmelding til Trønder-Avisa at begge varslerne hun har vært i kontakt med har lest over, og gitt sin godkjenning til at de omtales i hennes melding på Facebook, før den ble publisert.

Hele meldingen

Hele Tajiks melding var slik:

"Min nestlederkollega, Trond Giske, har offentlig erkjent at han har opptrådt på en måte som har vært ubehagelig overfor noen kvinner. Sakene er håndtert av partileder og partisekretær. Jeg kjenner ikke det fulle innholdet i alle varslene de har konfrontert ham med i går.

Onsdag ble jeg imidlertid kontaktet av to av varslerne, og gjort kjent med innholdet i deres varsel.

Dette hadde de allerede formelt levert inn, og de ville selv at jeg skulle kjenne til deres saker. For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist.

Jeg kjenner ikke til hvordan disse eller andre varsler er vurdert i oppfølgingen, og hva Tronds tilsvar har vært utover at han erkjenner at han har opptrådt belastende. Men jeg registrerer konklusjonen, slik den framkommer i pressemeldingen fra i går.

I samtale med noen av kvinnene som har varslet forstår jeg at de ikke opplever at de har vært godt nok ivaretatt av partiet. Slik skal det ikke være. Vi sier det skal være trygt å varsle. Da må vi praktisere det også. Det stilles særlig høye krav til et parti og en arbeidsplass som Arbeiderpartiet, nettopp fordi vi ber om folks tillit til å forandre Norge til det bedre. Da er vi nødt til å starte med oss selv."