Deler ut sekk til alle førsteklassingene i Trøndelag

Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt en lang tradisjon på å gi skolesekker til alle 1. klassingene. I 2018 utvides ordningen til hele Trøndelag.

Varaordfører Tomas Iver Hallem (Sp) varslet at alle 1. klassingene i Trøndelag får sin egen skolesekk til høsten.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Vi markerer det første året med Trøndelag fylkeskommune ved å gi en sekk til alle førsteklassingene i Trøndelag, en 1. klasses trøndersekk.

Det sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) i Trøndelag fylkeskommune.

Han og representanter fra andre etater og foreninger som arbeider med trafikksikkerhet, inviterte til en pressekonferanse ved Vekta i Verdal tirsdag formiddag.

Totalt har Trøndelag fylkeskommune gått til anskaffelse av 6100 skolesekker. Cirka 1800 av dem skal gis ut i Nord-Trøndelag. Det skjer når førsteklassingene starter på skolen til høsten.

– Vi har ikke gjort dette i Nord-Trøndelag tidligere, så derfor er det viktig at foreldre gjøres oppmerksomme på det på forhånd, sier Hallem.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i regi av Trafikksikkerhetsutvalget hatt lang tradisjon for å gi skolesekker til 1. klassingene. Fylkeskommunen har betalt kostnadene, mens Statens Vegvesen har håndert anbud, bestilling og logistikk. Årets prosjekt som dekker hele Trøndelag koster nærmere 700.000 kroner.

– Vi kobler den nye sekken opp mot trafikksikkerhetsarbeidet, påpeker Hallem.

Sekken har refleks, og er designet for å være godt synlig, slik at den fungerer som en påminnelse til trafikanter om at det er mange «ferske» skoleelever langs vegene.

– Det er en god investering. Det er viktig å snakke med elevene om trafikksikkerhet, og det er viktig at ferdselen til skolene våre gjøres på en trygg og god måte, avslutter Hallem.