Ny læreplassrekord i Trøndelag

I 2017 fikk 2280 yrkesfagelever i Trøndelag læreplass. Aldri før har så mange fått læreplass i regionen.

Lærling Emil Svartås er en av mange som har læreplass. Her ved Nortura i Steinkjer.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

75 prosent fikk plass

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser at 2280 yrkesfagelever fikk læreplass i Trøndelag. Det utgjør om lag 75 prosent av de som søkte. Dette er det høyeste antallet læreplasser som er registrert for regionen siden målingene startet i 2011. Den gang hadde Nord- og Sør-Trøndelag til sammen 1882 læreplasser til 72 prosent av søkerne.

Fylkesvise forskjeller

Også på landsbasis er det satt ny rekord i 2017 etter at hele 72 prosent av søkerne fikk læreplass. Samtlige fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016, men det er forskjeller i andelen søkere som fylkene har klart å skaffe læreplasser til. Rogaland og Oslo kommer best ut, med læreplasser til 78 prosent av søkerne.

– Mange fylker gjør en god jobb med å skaffe læreplasser, men vi er ikke i mål. Det blir stadig flere søkere, og da må vi fortsette satsingen for å få enda flere læreplasser, sier Røe Isaksen.

Yrkesfagenes år

– 2018 er yrkesfagenes år. Partene i arbeidslivet vil bruke året til å vise frem mulighetene som ligger i yrkesfag. Da håper jeg flere bedrifter melder seg på, og tar inn lærling, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt, for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Regjeringen og samarbeidspartiene har også innført krav om lærling til bedrifter som vil vinne offentlige anbud, og i 2018 styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant annet gå til arbeidet med rekruttering av læreplasser i fylkene.